Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Stor etterspørsel etter bærekraftige forbrenningstoaletter
Sponset

Det er stor etterspørsel etter Cinderellas vannfrie forbrenningstoaletter. Så stor at det er behov for å bygge en helt ny fabrikk. Det nye produksjonsanlegget skal bygges i Lyngen i Troms og Finnmark, der den eksisterende fabrikken også ligger.

Fabrikken bygges på Furuflaten, i Lyngen kommune. For å øke kapasitet og drift, trenger det familieeide selskapet flere ansatte med på laget.

– Når den nye fabrikken åpner i oktober neste år, vil vi ha fire ganger så stor kapasitet som i dagens fasiliteter. Da vil vi trenge forsterkninger i alle ledd. Både innenfor administrasjon og logistikk, men spesielt innenfor teknisk og produksjon, sier fabrikksjef Frode Hansen.

Cinderella Eco Group, produsenter av forbrenningstoaletter i verdensklasse, er et selskap med grunnleggende verdier som knytter seg til norsk kvalitet, teknisk innovasjon, miljøbevissthet og bærekraft. Les mer her!

Et godt sted å bo

I 2019 kom Lyngen kommune på syvendeplass på UNICEFs kommuneanalyse over norske kommuner med best oppvekstsvilkår. Skoletilbudet er godt utbygd og barnehagedekningen er god. Lyngen har også gode turforhold både sommer og vinter. Skulle man ha behov for storbyliv, er det kort vei til Tromsø.

– Ønsker man å flytte hit og jobbe for oss, bistår fabrikken med å finne bopel til man er klar til å investere i et eget hjem, sier Hansen.

Ansatte på fabrikken i Lyngen. Foto: Cinderella.

Innovativt selskap

Cinderellas forbrenningstoaletter ble i utgangspunktet produsert for å dekke et behov hos norske hytteeiere. De vannfrie, bærekraftige toalettene, brenner alt avfall. Energikilden er strøm eller propangass. Dette gjør også toalettene til gode løsninger i områder der det er mangel på vann og kloakk.   

Selv om Cinderella i dag er et globalt selskap, begynte det hele med én mann i 1997. Familien Sjøvik i Midsund i Molde kommune, har drevet fiskerivirksomhet siden 1903. Det var far til dagens daglige leder som sto i bresjen for utvikling av den første første prototypen. Det hadde vært et spesielt godt år, og Sjøvik tok utbytte fra fisket og startet det som senere skulle bli Cinderella.

Når naturen kaller

Gunhild Sjøvik er daglig leder og deleier i familiebedriften. Hun forteller at de tror på forvaltning, ikke eierskap.

– Både det humanitære arbeidet og vår core business skal tuftes på en sunn og etisk forretningsdrift. Det at vi kan bidra til å skape løsninger i et verdensbilde betyr mye for oss, sier hun, og legger til at engasjementet for samfunnsansvar er sterkt i Cinderella.

– Vi er opptatt av generasjonen som kommer etter oss. Vi bidrar med bærekraftige sanitærløsninger som ikke sprer dødelige bakterier eller forbruker dyrebare vannressurser.

Når naturen kaller, skaper Cinderella arbeidsplasser, trivsel for sine ansatte og muligheter på verdensbasis – ett toalett om gangen.

Cinderella Eco Group

Cinderella Eco Group er et familiekonsern lokalisert i Midsund i Molde kommune.

All produksjon skjer i Lyngen i Troms og Finnmark.

Det første Cinderella kom på markedet i 1997, produsert i Sverige.

I 1999 ble all produksjon flyttet til Lyngen.

Konsernet har datterselskaper i Sverige, Europa, Nord-Amerika, og Australia, og har i tillegg distributører og forhandlernettverk i alle verdens kontinenter.

I år mottok Cinderella Siva-prisen i konkurranse med 50 andre bedrifter. Årets tema var «Norskprodusert». Formålet var å løfte frem bedrifter som har tatt avgjørende grep for å lykkes med bærekraftig industriproduksjon i Norge med produkter som har et tydelig miljøavtrykk.

Les mer på cinderellaeco.com.

Av Marte Frimand

Next article