Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Stimulerer til vekst på Helgeland
Sponset

Kunnskapsparken Helgeland er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst. Med et sterkt industrielt eierskap og god forankring i næringslivet er de godt posisjonert for jobben.

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med 18 ansatte. De har avdelinger i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Målsettingen er å bidra til vekst på Helgeland.

– Vår aktivitet er kunnskapsbasert og skal styrke arbeidslivet i regionen. Kompetanseutvikling, klynger og nettverk samt innovasjonsaktivitet styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi har mange sterke næringer og bidrar også ved å synliggjøre hvilke aktører og muligheter som finnes på Helgeland, forklarer Monica Paulsen som er daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.

Tilpasser seg behovet

Kunnskapsparken har en rolle som motor, megler og møteplass for bedrifter som ønsker å utvikle seg. De bistår både små og store virksomheter, og yter den hjelpen som aktørene trenger.

monica-paulsen

Monica Paulsen

Daglig leder, Kunnskapsparken Helgeland

Foto: Mye i Media

– I en tid som har vært særlig utfordrende for reiselivsnæringen, har over 1500 ansatte fått viktig kompetansepåfyll i kompetansesatsingen Reis Nord, fortsetter Paulsen. Prosjektet ledes av Kunnskapsparken Helgeland i samarbeid med Egga utvikling, KPB og reiselivsklyngene Arctic 365 og InnOpp. Reis Nord er en del av N2, og støttes av Nordland, Troms- og Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Hoveddelen av våre aktiviteter er knyttet opp mot innovasjon og nyskaping, med en rekke tjenester som er rettet mot gründere, oppstartsbedrifter og etablerte virksomheter.

– I inkubatoren vår kan bedriftene få hjelp til å utvikle seg helt fra idéstadiet. Vi kan hjelpe dem med å vurdere ideene, gjøre markedsanalyser, skrive søknader eller innhente kapital.

– Det vi ofte ser er at når de får eksterne til å hjelpe seg med disse tingene, går det ofte raskere enn om de skulle gjort det selv. I mange tilfeller blir også resultatet bedre, tilføyer Paulsen.

Ingen er for store, ingen for små

De jobber med alle typer bransjer. Et eksempel er den spennende nyetableringen Visit Plura. De holder på å utvikle et område i Plurdalen i Rana kommune til å bli en grottedestinasjon som skal tiltrekke seg grottedykkere fra hele verden, Kunnskapsparken har jobbet sammen med Visit Plura i cirka to år. Et annet eksempel er battericellefabrikken Freyr som er under etablering. Bedriften har vært deltaker i inkubatoren til Kunnskapsparken Helgeland i mer enn to år og fått god drahjelp. Freyr har skyhøye ambisjoner og ifølge Dagens Næringsliv er bedriften i dag verdt mer enn 700 millioner kroner.

– I Freyr gikk Kunnskapsparken inn som tidlig investor. Vårt bidrag var den gang bare på en halv million kroner, men i den fasen hadde det en stor signaleffekt og flere investorer kom til, sier Paulsen.

I Sulitjelma jobber inkubatorbedriften Arctic Sapphire med å etablere produksjon av Safirglass til industrielt bruk. Safirglass er det nest hardeste materiale, etter diamant, og brukes blant annet i optiske linser, mobilglass og smartklokker.

– I Sulitjelma har de industriell kompetanse, areal, lokaler, vannkraft og kjøling. Etableringen som er planlagt i 2021 vil kreve en investering på 80-100 millioner kroner. Her er vår kompetanse med å bidra til at Arctic Sapphire lykkes med nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i nord, sier Paulsen.

Arctic Cluster Team (ACT)

Kunnskapsparken Helgeland leder ACT som er en av Norges ledende industriklynger. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge, og har over 80 partnere. Bedriftene har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 milliarder kroner. ACT dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til produktene leveres til et nasjonalt og internasjonalt marked. Gjennom klyngesamarbeidet tar hjørnesteinsbedriftene ansvar for egen omstilling, utvikling av leverandørbedrifter og samfunn.

– Til slutt må vi nevne at vi har tatt ansvar for etablering av Vitensenter Nordland, lokalisert i Mo i Rana. Senteret skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, bærekraft, teknologi og digitalisering. Vitensenteret vil styrke kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland. Det vil styrke regionens synlighet, som også er veldig viktig, konkluderer Monica Paulsen.

Av Tom Backe

Next article