Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Spektakulært museumsprosjekt i Vesterålen skal blant annet gi arbeidsplasser til ungdom i utenforskap
Sponset

Gaia Vesterålen er navnet på et helt spesielt miljø- og historieprosjekt som skal etableres i et museum bygget av utrangerte containere. Sentralt i formidlingen står innovasjon, forskning og teknologisk utvikling.

Med Gaiaprosjektet ønsker Lofotr Næringsdrift å skape en helt annerledes formidlingsarena enn hva de fleste av oss er vant til fra tradisjonelle museer.

– Det overordnede målet er å demonstrere sammenhengen og avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. Sagt med andre ord vil vi vise at det lønner seg å handle miljøvennlig både for bedrifter, det offentlige, organisasjoner og for de private husholdningene – aktører som til sammen utgjør lokalsamfunnet, forklarer Ane Høyem, prosjektleder for GaiaVesterålen.

Ane Høyem

Prosjektleder for GaiaVesterålen

Kobling mellom fortid, nåtid og fremtid

Selve utstillingen kommer til å bli en game changer i museumssammenheng. Den høyteknologiske utstillingen vil bestå av en digital modell av Vesterålen, som vil vise ulike temaer som for eksempel endringene i havnivå og søppelproblemene i havet. Modellen skal både vise hvordan situasjonen var for tusen år siden, hvordan den er nå, og hvordan det kan bli i fremtiden.

– Det handler om å se perspektiver og å forestille seg ulike scenarier. På den måten skal vi bruke historien som grunnlag for å kunne ta gode valg for fremtiden, fortsetter Høyem.

Vil skape 30 arbeidsplasser for digitale talenter

Lofotr Næringsdrift har tidligere brukt unge som har falt utenfor arbeidslivet til å utvikle et avansert dataspill for museet. På bakgrunn av de gode erfaringene har Sortland kommune, Kunnskapstrening IT og Sortland Museum gått sammen om et prosjekt som skal hjelpe ungdom i utenforskap å få tilbud om digitale arbeidsplasser. De skal bidra i utviklingen av museets digitale utstillings- og opplevelsessenter.

– Dette handler om å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn. Folk flytter i stor stil fra Nord-Norge, derfor trenger vi lokale arbeidsplasser. Det er også vanskelig å skape gode samfunn hvis de unge faller utenfor arbeidslivet. Samtidig trengs det digital kompetanse. Slik kompetanse er det mange unge som har, men kompetansen blir ikke blir brukt og de unge kommer seg ikke videre, det vil vi gjøre noe med gjennom dette prosjektet som heter Gaia Talent, sier hun.

Deler av museet kan flyttes verden rundt

Det prisbelønnede arkitektfirmaet Lundhagem, som blant annet er kjent for å stå bak nye Deichman bibliotek i Oslo, er engasjert til å tegne containermuseet på Sortland. De har bedt lokalbefolkningen, barn, unge og voksne om å sende inn forslag til hvordan det nye museet, sammensatt av gamle containere, kan bli seende ut. Arkitektkontoret er i ferd med å lage skisser som vil foreligge i løpet av året.

– En annen ting som er spesielt med det nye containermuseet er at det både skal bestå av en landfast del og en mindre enhet som er mobil og kan fraktes rundt omkring til verdens havnebyer på containerskip.

Vil din organisasjon bidra?

Bedrifter som vil kan bidra inn i GaiaTalent og støtte prosjektet. På den måten kan de være med på å utvikle talenter som de siden vil kunne dra nytte av.

– I GaiaTalent vil vi kunne utvikle digitale løsninger som deltakende bedrifter kan bruke i sin egen virksomhet. Derfor kan dette gi en formidabel merverdi for dem som blir med. Vi jobber med ulike typer finansiering, både fra det offentlige, men også i form av bedriftspartnerskap. Derfor vil vi veldig gjerne få kontakt med bedrifter som har interesse for prosjektet vårt, sier Høyem.

– At unge kommer seg ut av utenforskapet og inn som ressurser i det lokale næringslivet, har en meget stor samfunnsverdi. Derfor er det helt naturlig å delta som hovedpartner i en satsing som dette, forklarer Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland kommune, til slutt.

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Next article