Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Samarbeid gir Norge konkurransekraft
Sponset

Andøya Space tilbyr operative tjenester, infrastruktur og kunnskapsformidling knyttet til oppskyting av raketter, romforskning og testing av ny teknologi.

Vi hadde den første oppskytingen så tidlig som i 1962, som gjorde Norge til en av de første romnasjonene i verden. Siden den gang har vi bygget infrastruktur, kompetanse og samarbeid med romorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og bedrifter. Det gjør Andøya Space til et naturlig nav, hvor spennende og innovative prosjekter fødes. Dette videreføres med enda bredere samarbeid med flere aktører i norsk og internasjonal industri. Sammen skaper vi konkurransekraft.

Foto: Andøya Space

Ny oppskytingsbase for små satellitter

Vi er 90 prosent eid gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og ti prosent gjennom Kongsberg Defence & Aerospace. Oppgavene våre har vært og er fortsatt å legge til rette for at norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning har god tilgang til infrastruktur for teknologitesting og naturvitenskaplig forskning.

Nå skal vi bygge en oppskytingsbase for små satellitter inntil 1,5 tonn på Nordmela i Andøy kommune. Disse satellittene vil levere tjenester innen kommunikasjon, navigasjon, overvåking, forskning, forvaltning, og testing av ny teknologi.

Hvorfor er samarbeid så viktig for oss?

Det er samarbeid over mange år som har gjort Andøya Space til det vi er i dag, og gir oss mulighetene vi har foran oss som en aktør i det nye og voksende satellittmarkedet.

Dette er et marked innen den globale romindustrien som preges av helt nye forutsetninger, med dedikerte oppskytningstjenester, rimeligere teknologiske løsninger og smartere teknologi. Behovet for rask og fleksibel oppskyting av mindre nyttelaster har gjort at det nye markedet trekker til seg både kapital, kunder og kompetanse fra hele verden.

– En oppskytingsbase for små satellitter på Andøya forventes å gi norsk industri et løft. Vi merker allerede stor interesse fra selskaper som både ønsker å samarbeide og etablere seg i tilknytning til basen. Europas første oppskytingsbase vil tiltrekke seg verdifull kompetanse og skape stor innovasjonskraft i årene som kommer om vi samarbeider både med norske, europeiske og nye romaktører, sier Odd Roger Enoksen, CEO i Andøya Space.

Kompromissløse på sikkerhet

I romfartsindustrien har et prosjekt bare én sjanse til å lykkes. Nøkkelen til å lykkes er å være kompromissløs på kvalitet og sikkerhet. Dette inspirerer oss til å skape et miljø der nye ideer og innovasjon kan blomstre.

Andøya. Foto: Andøya Space

Innovasjonskraft sammen med andre

Andøya Space samarbeider med aktører i norsk industri og akademia, blant annet Kongsberggruppen, Envirex, Nammo, KSAT og universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. En av våre nyeste samarbeidspartnere er EIDEL. Vi samarbeider og deler erfaringer og kompetanse innenfor satellitteknologi, nyttelast, infrastruktur og oppskyting av satellitter.

– EIDEL har siden 60-tallet utviklet innovative løsninger innen telemetri, fjernstyring og sikkerhet for romfart, forsvar og sivile industrier. Vi ser med stor entusiasme på utviklingen på Andøya, og er stolte av å være med og bidra til utviklingen av Europas første oppskytingsbase for småsatellitter, sier Truls O. Andersen, CEO i EIDEL.

I Norge er vi langt fremme når det gjelder å utvikle og bruke produkter og tjenester basert på satellittdata. Kompetanse til å utvikle både oppskytingsraketter og små satellitter her til lands, vil gi neste fase av romvirksomhet enorme muligheter. For oss handler det om verdiskaping og arbeidsplasser, om å gjøre samfunnet tryggere og grønnere, og om å lede vei til fremtiden – gjennom samarbeid, kunnskapsformidling og ny teknologi.

Tekst: Andøya Space

Next article