Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » På terskelen til ikke bare ett, men flere nye industrieventyr
Vekst i Nord-Norge

På terskelen til ikke bare ett, men flere nye industrieventyr

Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. Foto: Lars Fredrik Martinussen

Nordnorske bedrifter og kunnskapsmiljøer er ledestjerner i det grønne skiftet. Nøkkelen fremover er fortsatt god tilgang på klimavennlig og rimelig kraft.

I 65 år har Alcoa i Mosjøen vært en nøkkelleverandør av aluminium til verden. De gigantiske hallene i postkort-landskapet på Helgeland er symboler ikke bare på vekst og velstand, men også en mer bærekraftig fremtid. Med fordelen av norsk kraftproduksjon, lave strømpriser og en dyktig stab, har Alcoa etablert en av verdens mest effektive – og grønneste – måte å produsere aluminium på innerst i Vefsnfjorden.

Å si at bærekraft er en del av hjørnesteinsbedriftens DNA er langt mer enn en floskel. Som Nord-Norges største forbruker av strøm, betyr det noe at drøyt en tredel av energien de bruker kommer fra vindparken på Øyfjellet. Samtidig omfavnes sirkulærøkonomien: Investeringer er gjort for å gi mer gammelt aluminium nytt liv, og målet er at det skal bli mye mer gjenvunnet aluminium som sendes ut fra det ruvende anlegget i form av store blokker kalt valseemner.

Nye industrieventyr

De ansatte er i konstant søken etter enda grønnere metoder å produsere på, og ikke minst håndtere utslipp og avfall. Bare de neste par-tre årene investeres rundt en halv milliard kroner. Og det kommer i tillegg til den hele milliarden Alcoa har investert siden 2021 i Mosjøen. Teknologien som skal gjøre verket klimanøytralt er allerede under utvikling slik at CO2-utslippene blir historie, samtidig som produksjonen økes.

Alcoa er på ingen måte alene om djerve steg mot nye industrieventyr. På tomten til et nedlagt sagbruk, har Gen2 Energy allerede planene klare for utvinning av grønt hydrogen, produsert ved hjelp av rent vann og fornybar kraft. Hydrogenet vil primært bli eksportert til Kontinental-Europa via skip, og vil kunne gjøre Mosjøen til en av Norges største containerhavner.

Like i nærheten planlegger Norsk e-Fuel å reise landets første industrielle produksjonsanlegg for syntetisk drivstoff til fly, laget av CO2, vann og grønn strøm. At det skjer i Mosjøen er langt fra tilfeldig. Kommunen og det lokale næringsselskapet legger godt til rette, og rundt metallproduksjonen har det utviklet seg en kraftfull samling av spesialiserte leverandørvirksomheter.

Mosjøen er mer enn bare industri. Byen midt på Helgeland har sett en positiv utvikling innen flere sektorer, inkludert reiseliv og handel.

Bare begynnelsen

Og så trives folk her. Folketallet øker. For Mosjøen er mer enn bare industri. Byen midt på Helgeland har sett en positiv utvikling innen flere sektorer, inkludert reiseliv og handel. Med store næringsarealer som allerede er regulert, samt pågående initiativer for å tiltrekke nyetableringer, ser fremtiden lovende ut.

Slik blir Mosjøen et bilde på det store potensialet som ligger i Nord-Norge. Vi har svar på noen av de mest presserende utfordringene verden står overfor: Energiforsyning til Europa i en geopolitisk ustabil situasjon, matproduksjon for en voksende befolkning globalt, viktige mineraler som er essensielle for den teknologiske utviklingen, verdensledende innovasjonsmiljøer – og ikke minst kunnskap om en bærekraftig forvaltning av våre felles naturressurser.

Så skal vi ikke legge skjul på at vi står overfor utfordringer i nord, som for eksempel mangelen på fagfolk og behov for kapital. Vi er også avhengige av forutsigbarhet på kraftmarkedet og rammebetingelser som gjør det interessant å skape arbeidsplasser og drive privat virksomhet i nord. Med selvtillit, skaperkraft og en bærekraftig tankegang er vi imidlertid kommet langt. Og som jeg fikk høre på besøk i hjertet av industriklyngen i Mosjøen her om dagen: Dette er bare begynnelsen.

Av Hans Christian Hansson

Next article