Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Optimisme i Alta
Sponset

Koronasituasjonen ser ikke ut til å ha stoppet investeringsviljen i reiselivet eller dempet kommunens ønsker om å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet i Alta. 

– Det skjer mye spennende i Alta for tiden, sier Jørgen Kristoffersen som er næringssjef i kommunen. Han sikter til flere prosjekter som enten er under planlegging, under bygging eller prosjekter som nettopp er ferdigstilt.

Nord-Norges største næringsområde

På Skillemoen, cirka åtte kilometer utenfor Alta sentrum, tilrettelegger kommunen 44 nye næringstomter med et samlet areal på 286.000 kvadratmeter. Tomtene, i det som skal hete Skillemoen Næringspark, skal være byggeklare sommeren 2021. Ferdig utbygd blir Skillemoen Næringspark det største næringsområdet i Nord-Norge.

– Området er ment for industri og arealkrevende virksomheter som bilforhandlere, karavanforhandlere, bilverksteder, logistikksentraler og lagerbygninger av forskjellig slag, forklarer næringssjefen.

– I tillegg til tomtene vi tildeler tilrettelegger kommunen et areal på 40.000 kvadratmeter for utleie til næringslivet. Der skal vi leie ut næringsarealer til bedrifter som trenger det. Tildelingen av tomter starter nå. Interessen er stor og tiltaket er veldig viktig for å sikre næringslivet videre vekst i Alta, understreker han.

Norges første samiske restaurant

Sami Siida Alta er en opplevelsesbedrift som har fokus på samiske opplevelser. Bedriften startet med en salgsbod langs veikanten av E45 i 1982. Sakte, men sikkert ble virksomheten utvidet med lavvoer, mer souvenirsalg, og etter hvert også matservering.

– Men driften var tungvint, forteller Berit Anne Persdatter Sara Eira, som er daglig leder og medeier i familiebedriften Sami Siida.

– Vi hadde et mobilt kjøkken og måtte hente vannet vi trengte på den lokale campingplassen, fortsetter hun.

Med god hjelp fra kommunen som tilrettelegger på tomta har Sami Siida nå investert 15 millioner i en ny driftsbygning som inneholder Norges aller første samiske restaurant. Berit forteller at koronasituasjonen var lite beleilig, men at den ikke skal stoppe dem:

– Jeg har hatt noen våkenetter, men nå står jo bygget her så vi får bare gjøre det beste ut av det. Brette opp ermene og forsøke å stå han av, sier Berit.

Ny lodge ved Altaelvas bredde

Bedriften Sorrisniva, som er best kjent for å ha etablert det første norske ishotellet, ligger på elvebredden av en av verdens beste lakseelver – Altaelva. De har drevet med turisme i en årrekke og er godt etablert.

ishotell
Bedriften Sorrisniva, som er best kjent for å ha etablert det første norske ishotellet, ligger på elvebredden av en av verdens beste lakseelver – Altaelva Foto: Sorrisniva

– Utfordringen vår var at vi manglet skikkelig overnattingskapasitet her, sier Tor Kjetil Wisløff som er innehaver på Sorrisniva.

– Gjestene våre kunne godt bo en natt eller to på Ishotellet om vinteren, men deretter måtte de bo i Alta sentrum, og det ville de helst ikke. Derfor besluttet vi å investere 100 millioner i en luksuriøs lodge som bare skal ha 24 rom. Men til gjengjeld skal rommene være helt spesielle og ha veldig høy standard, for vi henvender oss til et kjøpesterkt publikum, forklarer han.

Byggestart var i april i år, og planlagt åpning er den 1. oktober neste år.

Verdens mest eksklusive hotell

Norwegian Adventures er et annet selskap som har vært leverandør av opplevelser til high-end-markedet. De har hatt noen av verdens rikeste, for eksempel Bill Gates, som gjester. Nå planlegger de å bygge det som skal bli verdens mest eksklusive hotell på øya Årøya ute i Altafjorden. Investeringen er stipulert til 1,5 milliarder kroner. Planprosessen er gjennomført som en felles plan og byggesak og er allerede vedtatt. Prosjektet, som vil gi cirka 150 nye arbeidsplasser, kan dermed igangsettes når eieren vil.

– Alta kommunes rolle i alle disse prosjektene er å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet og bidra til fortsatt vekst. Det er mye spennende som skjer i kommunen vår, så til tross for koronasituasjonen er optimismen stor, avslutter næringssjef Jørgen Kristoffersen.

Av Tom Backe

Next article