Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » OMT BBL – Bærekraftig boligaktør
Sponset

Ofoten Midt Troms boligbyggelag ble stiftet i 1946 for å bygge boliger i Narvik etter krigens harde herjinger i byen. Mange hadde mistet sine boliger og boligbyggelaget ble et viktig verktøy for å sikre boligforsyning. Boligbyggelaget har gjennom 75 år bygget og forvaltet de boligene som er bygget. Det er viktig for boligbyggelaget å arbeide sammen om trygge hjem.

Boligbyggelaget arbeider aktivt med en rekke spennende boligprosjekter. For tiden bygges boliger i Evenes kommune og Narvik by. I tillegg har vi nye boligprosjekter på Setermoen, Liland, Ankenes og Narvik. Vi bygger boligblokker, eneboliger i kjede, 4-mannsboliger og 6-mannsboliger. I tillegg arbeider vi nå med et spennende boligprosjekt Bovieran Narvik med vel 50 leiligheter og en deilig hage som følger rivieraens milde temperaturer.

For OMT BBL står det grønne skiftet sentralt gjennom blant miljøfyrtårnsertifisering, Bygg21-signaturen og gjennomføring av prosjektet Smart Arctic Building.

Smarte renoveringsprosjekter

OMT BBL har sammen med UiT Norges Arktiske Universitet og Enerconsult fått støtte fra Regionalt forskningsfond Nordland til prosjektet «Energi-, klima-, og komforsmart rehabilitering av borettslag». Prosjektet skal utvikle kunnskap og bidra til å utvikle nye kostnadseffektive prosesser, metoder og løsninger tilpasset rehabilteringsmarkedet for gjennomføring av smarte renoveringsprosjekter i leilighetsbygg mens andelseiere bor i leilighetene sin. Gjenbruk av bygningsmasse er en av de mest klimasmarte løsningene i forhold til å sanere og bygge nytt. Erfaringen og kunnskapen som genereres gjennom prosjektet vil komme mange til gode ved at det kan tilbys bedre tjenester til styrene i borettslagene. Dette vil også gi klima- og energieffekter, samt økt komfort for beboere.

Boligbyggelaget – en stor boligaktør

OMT BBL er en stor og viktig boligaktør gjennom bygging og forvaltning av boliger. Mange finner sin bolig nettopp i et borettslag, og vi ser at stadig at førstegangskjøpere finner sin startleilighet i borettslagene. Borettslagene blir godt tatt vare på og er trygge kjøp.

OMT BBL er videre forvalter av NaBo som er Narvik største boligutleier og gir et bredt og godt boligtilbud.

Narvik ser fram mot spennende tider i det grønne skiftet og OMT BBL er allerede i gang med planer for å delta i arbeidet med planer og prosjektering av nye boligprosjekter for å bidra innen bolyst og bli-lyst.

Les mer på omtbbl.no.

Tekst: OMT BBL

Next article