Home » Vekst i Nord-Norge » Nu skjer d!
Vekst i Nord-Norge

Nu skjer d!

Regiondirektør NHO Nordland, Daniel Bjarmann Simonsen. Foto: Eva Helene Storm Hanssen, Moment Studio

Det er klondykestemning i nord. Fra Mosjøen i sør til Berlevåg i nord, vokser store grønne industriprosjekter frem. Kartet fylles med prosjekter som vil bidra til å nå klima- og bærekraftsmålene, samtidig som vi skaper jobber og verdier. Det er det som er samfunnsligningen. Ikke noe nytt, bare grønnere og smartere.

Ofte når jeg holder innlegg rundt om i landsdelen, spør jeg om hvor mange som de siste 20 årene vært på storslåtte konferanser om de uendelige mulighetene i nord, gjerne presentert i panegyriske ordelag og med blankpolerte glansbilder om en skinnende fremtid, hvor vi er motoren og løsningen på all verdens problemer. Jeg har hittil ikke møtt en sal hvor ikke alle hendene har funnet veien mot taket. Forskjellen nå er at, nå skjer det. Glansbildene er i ferd med å bli virkelighet.

En game changer

Det skjer fordi vi nærmer oss 1.5 graders oppvarming raskere enn noen gang før.

Det skjer fordi eldrebølgen ikke lenger et fenomen i de ytterste kolonnene i Finansdepartementets perspektivmeldinger.

Det skjer fordi vi står midt i det. En ny kriseforståelse mobiliserer. Et taktskifte som tvinger frem nye svar på spørsmålet om hva vi skal leve av i fremtiden.

Nå skjer det fordi Europas Green Deal ikke er en grønnvaskingskampanje, men en game changer. Markedene som ikke var der i drømmene og glansbildene fra mulighetsstudien vi hørte om på konferansene, er i ferd med å reguleres frem. Bedriftene og kapitalen er i full endring. Markedet responderer på politikk, regulering, incentivering og investering. De responderer ikke på mulighetsstudier som aldri blir understøttet av politikk. Men nå er bærekraft i ferd med å bli konkurransekraft.

Trenger arbeidskraft

Det er dette som er vår tids fortelling, og det er derfor listen med prosjekter her nord vokser i voldsomt tempo. Men ingen vekst uten voksesmerter. Voksesmerter er et godt tegn, men de forsvinner ikke av seg selv. Det er mange steder det gjør litt vondt om dagen, men aller mest handler det om folk. Vi må få nok folk til jobbene!

Veldig mange tror at klarer vi å tilby jobb og karriere, så lykkes vi med å tiltrekke og beholde folkene vi trenger. Slik er det ikke. Vi trenger mer. I gode tider glemmer vi hvor viktig jobb faktisk er. Da er vi gjerne langt mer opptatt av grøntområder, parker, vakre bygg, opplevelsestilbud, kultur, skoletilbud og barnehager – hva samfunnet gir utenfor jobbens fire vegger.

En mobilitetsrevolusjon

Enkeltvis vil vi aldri konkurrere med de større byene om vårt tilbud, men dersom vi bygger ned avstandene mellom oss, kan vi styrke oss på hverandre. Skal vi lykkes med eventyret som er i gang, må vi utvide og dele de fem premissmarkedene; kjærlighet-, arbeids- utdanning- opplevelses- og boligmarkedet. Vi må i langt større grad dyrke hverandres markeder og fortrinn. Det er verken mulig eller nødvendig å bygge opp alle tilbudene på alle steder, så da ligger jobben i å gi tilgang til dem. Det krever en mobilitetsrevolusjon som kobler oss sammen. Særlig fly, men også bane, buss, vei og båt. Bare slik kan vi øke summen i vår attraktivitet som samfunn.

La kjærlighetsmarkedet illustrere poenget. Hvor langt du kan skru opp kilometerradiusen på Tinder fra ditt bosted, avgjøres av mobiliteten – frekvens og pris. Blir kortstokken fort tom, vil det avgjøre om du blir.

Tekst: Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland

Neste artikkel