Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Nordland is on fire!
Vekst i Nord-Norge

Nordland is on fire!

Elin Rønning, Fredrik Korpe og Liv Bente Kristoffersen. Foto: Tom Antonsen HTS Media

Ordene er direkte sitat fra regionsdirektøren i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee.

Frem til 1. oktober i år har Innovasjon Norge Nordland finansiert hele 860 millioner kroner til Næringslivet i Nordland. Det er over 13 prosent av det totale budsjettet Innovasjon Norge finansierer, mens Nordland har litt i overkant av 4 prosent av innbyggerne i Norge. Det er fantastisk, sier hun.

Grønne prosjekter skyter fart

Det er mye som skjer, og det er spesielt gledelig at gode grønne prosjekter i bedriftene skyter fart.

– På Helgeland er det flere spennende industrietableringer på gang, blant annet innenfor batteri, hydrogen og bruk av CO2 fra industrien. Hydrogeninitiativer har vi flere av i resten av fylket også, i tillegg til at det syder rundt Andøya Space. I Bodø skal det bygges ny bydel og langs kysten vår dukker det opp innovative prosjekter både innenfor oppdrett og alger. Og da har vi enda ikke nevnt reiseliv. Her utvikles det helårsturisme, og det jobbes med prosjekter som bidrar til bærekraft gjennom å ta i bruk nærmiljø og nære produkter, sier avdelingsleder for marin, maritimt og industri i Innovasjon Norge, Liv Bente Kristoffersen.

Innovasjon Norge Nordland ønsker å bidra til bærekraftig vekst og eksport i næringslivet i Nordland. Det gjør de gjennom både kapital og kompetanse.

– Hvis din bedrift har ambisjoner om videreutvikling og vekst, og trenger en sparringspartner for å drøfte nye forretningsmuligheter, kan vi tilby rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter, markedsavklaring og bærekraftig utvikling. Da vil vi spørre etter: Hva er verdiløftet? Hvem er kundene? Hvordan skal dere tjene penger? Hva må være på plass for å kunne levere på det nye prosjektet?, sier innovasjonsrådgiver Elin Rønning.

For andre kan det være et møte med oss for å drøfte finansiering eller internasjonale muligheter eller andre behov som bedriften har. Gjennom etableringen av Invest i Nordland skjer det også mye spennende.

– Vi jobber med internasjonale selskaper som ønsker å etablere seg i Nordland, i tillegg til å bidra med å hente inn utenlandske kapital til regionale vekstbedrifter. For å møte en økende etterspørsel trenger vi flere store næringsareal for industrietableringer, sier leder for Invest in Nordland Fredrik Korpe.

– Nøl ikke med å kontakte noen av oss om du har spennende innovasjons- eller utviklingsprosjekter på gang. Vi tar gjerne en prat, avslutter Liv Bente Kristoffersen og Fredrik Korpe.

Tekst: Elin Rønning, Innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge Nordland

Next article