Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Nordkapp kommune – et Norge i miniatyr
Sponset

Nordkappsamfunnet preges av stor gründerånd og er nærmest et «Norge i miniatyr» med de største norske hovedeksportnæringene energi, sjømat og reiseliv samlet på et sted.

Nordkapp kommune teller rundt 3160 innbyggere og de viktigste næringsgrenene er reiseliv, sjømat og virksomhet i tilknytning til sjømat. Begge disse næringene står for cirka 30 prosent av arbeidsplassene i kommunen, mens personlig tjenesteyting og offentlig sektor sysselsetter de resterende 40 prosentene av arbeidsstokken.

– Vi er en kommune som har mange ben å stå på. Nordkapp er en av Finnmarks aller største fiskerikommuner med fiskeri, oppdrett og fiskemottak. Havna i Honningsvåg er dessuten Nord-Norges største cruisehavn med over 170 cruiseanløp innmeldt for de neste årene, sier Simon Jessen som arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i Nordkapp kommune.

Han forteller også at kommunen i normale år, uten korona, har cirka 350.000 turister, og at over 270.000 av dem besøker Nordkapplatået. Turismen har også fostret mange små og mellomstore bedrifter som retter seg mot opplevelser og reiseliv. Kulturnæringen i Nordkapp kommune får også en del av inntektene sine fra reiselivet og ikke minst gir de også gode tilbud til lokalbefolkningen hele året. Blant annet gjennom det privatdrevne kulturhuset Perleporten.

– Naturlig nok merker reiselivet koronasituasjonen, men ellers er arbeidslivet i kommunen ganske stabilt, og vi har også store kompetansearbeidsplasser som Kystverket, og en videregående skole som blant annet tilbyr maritime fag, fortsetter Jessen.

Energisektoren viktig

Nordkapp kommune arbeider aktivt for at kommunen skal bli et ilandføringssted for olje og gass fra Barentshavet. Kommunen egner seg godt både på grunn av den geografiske plasseringen og fordi kommunen besitter godt egnete arealer for denne typen virksomhet.

– Vi er også i ferd med å inngå intensjonsavtale med en aktør som vil produsere «blå» hydrogen fra naturgass her. Det passer godt inn i prosjektet Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune der vi deltar sammen med Finnmark fylkeskommune og Berlevåg kommune. I Prosjektet, som finansieres via Klimasats, inngår en mulighetsstudie der vi skal se på produksjon, distribusjon og forbruk av hydrogen, forklarer Jessen.

Prosjektet innebærer grønn produksjon av hydrogen med energi fra vindparken i Berlevåg og såkalt blå hydrogenproduksjon, som innebærer å produsere hydrogen ved hjelp av naturgass, men der karbon også fanges og lagres i prosessen. Hydrogenproduksjonen i Berlevåg skal starte i 2021, mens produksjonen i Nordkapp ligger fire til fem år frem i tid.

– Siden Nordkapps næringsliv er så variert, vil det være mange områder hvor kommunen kan benytte seg av hydrogen som energibærer, for eksempel innen bærekraftig reiseliv og sjømatproduksjon.

Banebrytende rasovervåking

I januar ble mer enn 30 boenheter i Honningsvåg evakuert i fire dager på grunn av fare for snøras fra de bratte fjellene som omkranser byen. Nå er kommunen med i et innovativt prosjekt hvor de skal benytte radarovervåking for å følge med på snøforholdene i fjellsidene. Rasovervåkingsprosjektet skjer i tett samarbeid med Universitetet på Svalbard. 

– Det største problemet er ikke at det snør, men at snøen transporteres med vinden og legger seg på steder hvor det kan føre til fare for ras. Hadde vi hatt tilsvarende varslingsopplegg i januar kunne vi kanskje ha avbrutt evakueringen etter bare halvannen dag. Prosjektet er med andre ord svært nyttig, og vi er faktisk den første kommunen på fastlandet som tar i bruk denne teknologien, tilføyer han.

En viktig havn

Det har også blitt åpnet et nytt bunkringsanlegg i Honningsvåg. Anlegget skaper mye aktivitet siden skip som ankommer havna for å bunkre ikke bare trenger bunkers, men også mat og andre forsyninger. Noen benytter også Honningsvåg som base når de skifter mannskap.

– Havna i Honningsvåg er i det hele tatt en veldig viktig del av Nordkapps infrastruktur, og siste tilskudd er at vi er i ferd med å utvide den med en ny flytebrygge for fiskebåter for å legge forholdene enda bedre til rette, avslutter Jessen.

Av Tom Backe

Next article