Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Nord-Norge trenger kloke, ambisiøse unge mennesker
Vekst i Nord-Norge

Nord-Norge trenger kloke, ambisiøse unge mennesker

Sigrid Ina Simonsen, Regiondirektør i NHO Arktis. Foto: Aksel Jermstad

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig handler nordområdepolitikken om å utvikle en landsdel. Det er her hos oss at storpolitikken og lokalpolitikken møtes for å fremme regional utvikling, vekst og sterke lokalsamfunn. Naturressursene våre gir muligheter som andre bare kan drømme om. Det gjelder bare å ta de viktige stegene i riktig retning.

– Vi trenger en kraftfull satsing for å få folk til å jobbe og bo i landsdelen. Vi trenger fortgang i arbeidet med å produsere mer fornybar kraft og vi trenger fremoverlente kommuner som legger til rette for næringsutvikling, gjennom planverk og effektiv saksbehandling. Og bedriftene må kunne drive lønnsomt, sier regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, og fortsetter:

– Nord-Norge har de beste mulighetene og forutsetningene for å skape en bærekraftig utvikling og økonomisk vekst, men den største hinderet på tur dit – det er for få folk til å gjøre jobben.

Den utfordrende kompetansen

Syv av ti av NHOs medlemmer får ikke tak i nok fagfolk.

– Da er det avgjørende at næringslivets behov avspeiler seg i utdanningspolitikken, at unge utdannes til de jobbene som trengs for å skape den landsdelen vi ønsker oss, sier Simonsen.

– Og vi har mye god kunnskap med på laget. Blant annet på Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som jeg mener har fremtidens forskningsmiljø innen blant annet fiskeri, bioteknologi og medisin, sier Simonsen.

Nord-Norge trenger kloke, ambisiøse unge mennesker som vil gjøre en forskjell. Vi må få unge mennesker på Grünerløkka og andre urbane steder til å forstå at det å bo i Nord-Norge gir karrieremuligheter, som en ikke får andre steder. At her er det mulighet å jobbe i fremtidsretta næringer som produserer det verden etterspør.

Med bærekraft som konkurransefortrinn

Som Drytech i Tromsø. Her produseres Real turmat som spises over hele verden, på fjelltopper og polare ekspedisjoner, av soldater og familier på helgetur. Som ansvarlig matprodusent gjør bedriften mer med mindre av samfunnets ressurser og råvarer. Og ikke minst – det settes av inntil ti prosent av årlig omsetning til prosjekter og tiltak knyttet opp mot bedriftens bærekraftarbeid.

– Det står det respekt av arbeidet til Drytech, og vitner om en bedrift som tar fremtidens behov på alvor, mener Simonsen.

Løypemeldingen 2022, som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger, viser at flertallet av nordnorske bedrifter har satt i gang strukturert arbeid med bærekraft. Men foreløpig er det få årsverk som er dedikerte til arbeidet.

– Det er grunn til å gjøre bedriftene oppmerksomme på at det fremover vil komme økte krav og reguleringer – så det gjelder å være på ballen og ta bærekraft på alvor, mener regiondirektøren.

Det trengs flere private arbeidsplasser

NHO i nord mener at det må skapes 30 000 nye private og lønnsomme arbeidsplasser innen 2030.

– I årene fremover vil statens utgifter øke, spesielt innen helse og utdanning. Samtidig vil olje- og gassinntektene bli lavere. Og uten nye økte inntekter, må de tjenestene vi er vante til, reduseres. Derfor trenger vårt velferdssamfunn private arbeidsplasser, mener Simonsen.

– Når bedriftene skaper arbeidsplasser og tjener penger, fylles vår felles pengekasse i stat og kommune. De ansatte i bedriftene har trygge arbeidsplasser, mens bedriftseierne og de som låner penger til bedriften, sikrer egen investering og gjør det mulig for dem å bidra til mer utvikling, forklarer Simonsen.

Det er så banalt enkelt: Med mulighet for å tjene penger, en kraftfull satsing på rekruttering, fortgang i satsinga på mer fornybar kraft og fremoverlente kommuner, tar bedriftene utfordringa som en del av løsninga på våre felles utfordringer her nord. Til det beste for vi som lever her nå og de som kommer etter.

Tekst: NHO Arktis

Next article