Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Narvik Havn – et nav for verdenshandelen
Sponset

Ta en titt på den nordlige halvkule på globusen. Legg på verdens logistikkstrømmer, både nåværende og fremtidige. Da blir det med ett veldig tydelig at Narvik Havn er et sentralt nav for verdenshandelen.

Da havnedirektør Børge Edvardsen Klingan tiltrådte i sommer, gikk han inn i en stilling som har eksistert siden 1899. I 1903 ble Ofotbanen offisielt åpnet. Det som knytter havn og bane sammen er verdens største enkeltforekomst av jernmalm ved Kiruna i svensk Lappland. Jernbanens endestasjon er på kaikanten. I dag skipes det ut ca 23 millioner tonn jernmalm fra Narvik Havn. Men verdien på øvrig gods som transporteres fra byen er blitt like stor som verdien av malm, og den øker. 

–  Vi er Norges største havn målt i tonnasje, det er det ikke alle som vet, forteller Klingan. I tillegg har EU definert Ofotbanen og Narvik havn som en del av EUs prioriterte infrastruktur, ScanMed og TEN-T.

– Ofotbanen er Norges største transportåre for fersk fisk ut til markedene. Med veksten som er ventet innen oppdrettsnæringen, ligger det et enormt potensial her, sier Klingan.

Børge Edvardsen Klingan

Havnedirektør

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulkhavn, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter og Skarveneskaien til Northland. Les mer på narvikhavn.no.

Den korteste veien til Kina

I 2020 var Narvik Havn en av aktørene i et prøveprosjekt med godstrafikk på bane direkte fra Narvik til Hefei i Kina, via Sverige, Finland, Russland og Kasakhstan. Turen tok 15 dager. Til sammenligning tar den samme turen 60 dager med båt.

– Utfordringen har vært at det er vanskelig å konkurrere med skipstrafikk på pris. De siste årene registrerer vi at fraktratene på sjø har steget kraftig, slik at gods på bane nå er konkurransedyktig på pris. Vi kan i tillegg tilby en transportkorridor uten utslipp. Strekningen er fullt ut elektrifisert, poengterer Klingan.

Havnesjefen følger også nøye med utviklingen av ny teknologi som kan holde fisk fersk i inntil 25 dager.

– Fungerer teknologien vil vi kunne levere fersk fisk direkte til Asia, og de vil fremdeles ha 10 dager igjen til videreforedling og distribusjon. I dag går denne typen frakt på fly.

Et tankesprang er å koble gods fra Asia over Narvik videre vestover mot Island, Færøyene, Canada og Nord-Amerika.

På den grønne gren

Det grønne skiftet gjør også sin inntreden i Narvik-regionen, ikke minst ved Aker-konsernets planer om grønn industri med hydrogen, batterier, ammoniakk og grønt stål. 

– Den grønne industrien har et enormt potensial. Investeringene trekker nordover, ikke bare i Norge. Over 1 000 milliarder svenske kroner skal investeres i Nord-Sverige. Finland har også planer om investeringer i nord. Og da skal du huske på at disse regionene ser på Narvik som sin lokale havn – nettopp på grunn av jernbanen og nærheten til Atlanterhavet.

Kampen om Narvik

På nyåret blir det premiere på storfilmen «Kampen om Narvik». 

– Krigens største slag i Norge og med flest omkomne skjedde her. Tyskland mistet større deler av flåten sin og det var her Tyskland for første gang ble nedkjempet, selv om det var for en kort tid, sier Klingan engasjert.

Den dramatiske krigshistorien er en av beveggrunnene til at turister kommer til Narvik. Til neste år er det innmeldt 60 cruise-anløp, og alt tyder på at omfanget vil øke. Regionen tilbyr også fantastisk natur, Europas råeste skianlegg og en jernbanestrekning, Ofotbanen, som av en journalist er beskrevet som verdens åttende underverk – for å nevne noe.

Les mer på narvikhavn.no.

Av Jeanette Høie

Next article