Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Med grønn omstilling og bærekraft fremst i panna
Sponset

Akkurat her, hvor vi lever og bor, er Norges viktigste satsingsområde for grønn omstilling. Det vi får til her i nord, er viktig for Norge og for verden. Nord-Norge og nordområdene er en avgjørende del av den norske økonomien, og betydningen av området kommer til å øke fremover. De naturgitte ressursene vi har i nordområdene gir uante muligheter innen havbruk, energi, mineraler, industri og reiseliv.

– Vi står foran en nødvendig og riktig satsing på nordområdene der overordna tema må, og skal være, en bærekraftig utvikling. Det sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, og hun fortsetter:

– Vi har naturressursene og havet som alltid har vært utgangspunktet for bosetting her hos oss. Derfor mener jeg at verdiskaping og vekst vil være helt avgjørende for oss i fremtiden.

NHO Arktis’ leder har fremtidstro sammen med bedriftene i nord.

– Skal vi løse utfordringene vi står overfor – både snu flyttestrømmen, få flere i arbeid og bidra til en bærekraftig utvikling – ja, så er bedriftene i nord en avgjørende del av løsninga.

Baik viser til NHOs Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv, og forteller at NHO i nord har satt seg som mål at en sammen i nord må skape 30 000 nye bærekraftige arbeidsplasser i næringslivet innen 2030.

– Det gir oss felles retning, utfordrer oss på veivalg – og ikke minst – dette er et felles prosjekt for nordområdene, sier Baik.

To store oppgaver

Jobbskaping er den ene store oppgaven vår generasjon kommer til å bli målt på i fremtiden. Denne henger nøye sammen med den andre: klimautfordringen. Norske bedrifter skal være verdensledende i å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Det er en forutsetning for å at Norge skal klare å halvere klimagassutslippene innen 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050.

– For oss i nord handler det om at vi må klare å høste og videreforedle våre verdifulle naturressurser på en måte som gir minst mulig fotavtrykk. I tillegg må ressursene i langt større grad enn i dag, gjenbrukes til ny aktivitet og energieffektive løsninger, sier NHO Arktis’ regiondirektør.

– Bedriftene sier til oss at de trenger en politikk som utløser mulighet til å skape nye grønne løsninger, sier Baik.

– Vår ressursrikdom, fremragende forskningsmiljø og bedrifter skal gi oss et enda mer offensivt og fremtidsrettet næringsliv. Målet er å styrke vår grønne konkurransekraft i nordområdene. Vi snakker om arktisk verdiskaping.

På Svalbard er LNS verdens beste på å bygge antenneparker i arktiske strøk, i Finnfjord jobber de med å skape verdens første CO2-nøytrale smelteverk, og i Grovfjord bygger de batteridrevne oppdrettsbåter. I Vadsø og Berlevåg ønsker Varanger Kraft å utnytte kombinasjonen mellom vann og hydrogen til ny og ren energiproduksjon, mens i Båtsfjord og andre steder utvikles spennende bioøkonomiske prosjekter som utnytter sjømat og nye arter til høyverdige produkter. Elkem Tana står for høykvalitets silisium til vår grønne teknologi, mens Nussir i Kvalsund ønsker å få starte opp verdens første elektrifiserte kobbergruve. I Alta utvikles det et spennende miljø for ny teknologi tilknyttet fremtidens bygg og anlegg, og i Tromsø analyserer Kongsberg Satellite Service og Microsoft big data for deres internasjonale kunder. Det er ikke vanskelig å se at fremtiden ligger i nord, sier Baik og smiler.

Den nordnorske eksporten

Norge er et langstrakt land med stor verdiskaping i distriktene. En vesentlig del av norsk næringsliv er basert på naturressurser – som olje og gass, energi, sjømat og industri. Også reiseliv benytter seg av de naturgitte fordelene landsdelen er velsignet med.

EØS-avtalen gir bedriftene i nord nødvendig forutsigbarhet og trygghet. Avtalen sikrer nordnorske bedrifter tilgang på de nødvendige arbeidsfolkene med den riktige kunnskapen og kunder som vil kjøpe varene våre.

– Vi som lever og bor i nordområdene lever av naturressurser, sier NHOs Målfrid Baik. Disse ressursene eksporteres daglig til kunder ute i Europa. EØS-avtalen sikrer smidige grensepasseringer slik at ferskvarer på vei ut eller inn i landet ikke blir unødvendig forsinket. Uten en slik avtale stopper Nord-Norge, og med det vekst og verdiskaping i distriktene. Det er derfor svært viktig at EØS-avtalen ikke røres, slår regiondirektøren fast.

 Arktis er en unik nærings- og verdiskapingsregion med stor variasjon og mangfold. Vi har dyktige eiere og ledere som jobber hardt for å videreutvikle sine bedrifter og skape arbeidsplasser. Men den aller største ressursen vil alltid være oss – menneskene, som skaper og lever her.

Og fremtiden – den er fortsatt i nord.

Tekst av Merete Jørstad, Seniorrådgiver

Next article