Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Maritim sektor – økt oppmerksomhet for eksport og grønne løsninger
Vekst i Nord-Norge

Maritim sektor – økt oppmerksomhet for eksport og grønne løsninger

Bare i Nordland ble det eksportert sjø- mat for 24 milliarder kroner i 2022. Foto: Innovasjon Norge

Havnæringene har hatt og har en nøkkelrolle for nordnorsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd.

Den skaper arbeidsplasser, gir lys i husene langs kysten, og bidrar med store eksportinntekter til landet. Bare i Nordland ble det eksportert sjømat for 24 milliarder kroner i 2022. Fiskeri og havbruk er tradisjonelle eksportvarer, men regionen eksporterer også teknologi og kompetanse innenfor maritime tjenester og utstyr. I Nord-Norge har vi bedrifter som opererer, designer, bygger og leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter.

Hele Norge eksporterer

Regjeringen har mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Her er den maritime sektoren tatt inn som et satsningsområde, noe som gir store muligheter for fremoverlente nordnorske bedrifter.

Potensiale for store utslippskutt

– I maritim sektor er det potensiale for store utslippskutt. For at marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, og bidra til økte investeringer og sysselsetting samt redusere utslipp, må vi også være i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene, sier avdelingsleder i Innovasjon Norge Nordland, Liv Bente Kristoffersen.

Liv Bente Kristoffersen

Avdelingsleder i Innovasjon Norge Nordland

– Og i Nord-Norge er vi så heldig å ha bedrifter som er raske med å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Et eksempel er Sørheim Holding AS fra Meløy som nettopp har fått levert sitt nye skip. Sørheim Holding AS har gjennom mange år utviklet seg til en solid aktør innenfor kyst- og havfiske, der det er skapt attraktive arbeidsplasser lokalt og regionalt. Konsernet satser betydelig gjennom investeringer i to nye fartøy for kyst- og havfiske.

Det nye ringnotfartøyet blir et av de mest moderne i verden, og er en LNG-hybrid med store batteripakker og en rekke innovative og miljøpositive løsninger. En reduksjon i CO2-utslipp på 45 prosent, NOX-reduksjon på 85 prosent og SOX-reduksjon på 97 prosent er betydelig. Noen av de valgte løsningene, blant annet innenfor kulde- og varmegjenvinning for energiproduksjon, er ikke utprøvde på denne type fartøy tidligere. Løsninger for bærekraftig utnyttelse av råstoffet og optimal fiskekvalitet er ivaretatt. Den samlede investeringen i de to fartøyene er på 600 millioner kroner. I et samarbeid med DNB og Eksportfinansiering Norge, har Innovasjon Norge bidratt i finansieringen.

Tekst: Innovasjon Norge

Next article