Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Liza-Mari fant toppjobben i Karlsøy
Sponset

I vår startet Norway Royal Salmon produksjonen av settefisk på det nye settefiskanlegget i Dåfjord. Det gir 25 spennende arbeidsplasser i Karlsøy kommune.

– Det er fantastisk å få fisk inn i anlegget, sier produksjonssjef Liza-Mari Widnes Isaksen (28) fra Gildeskål i Nordland.

Hun har de siste tre årene vært med på byggingen av det 12 000 kvadratmeter store anlegget på Vinterneset i Dåfjord. Nå skal hun lede en gjeng på 20-25 medarbeidere som skal sørge for at smolten trives, fra den ankommer som ørsmå egg, til den forlater Dåfjord som 400 grams laksesmolt.

– Settefiskanlegget skal produsere ti millioner smolt per år, med en samlet biomasse på 2 400 tonn. Vi bruker RAS-teknologi, som gjør at vi kan resirkulere og gjenbruke 98-99 prosent av vannet. Det reduserer vannforbruket, men krever samtidig spisskompetanse på teknologi og biologi. Det er mye som skal klaffe, men vi har testet og simulert fisk i anlegget i flere måneder. Nå er vi glade for å ha kommet i gang, sier den unge topplederen.

Når smolten vokser til vil de store tankene fylles av laks.Anlegget benytter resirkuleringsteknologi. Det bidrar til at 98-99 prosent av vannet gjenbrukes. Foto: Geir Håvard Hanssen

Rask kommunal saksbehandling

Da settefiskanlegget skulle etableres, stod det mellom en tomt i Finnmark og tomten på Vinterneset i Dåfjord. Widnes Isaksen legger ikke skjul på at måten de ble møtt på av Karlsøy kommune bidro til at anlegget ble lagt til Dåfjord.

– Kommunen var rask i saksbehandlingen da vi tok kontakt. Vi ble tatt godt imot av Karlsøy kommune og vi slapp en lang reguleringsprosess. Det har mye å si, sier Widnes Isaksen og legger til.

– Dåfjord har dessuten en strategisk plassering nær Tromsø. I tillegg var tomta ferdig regulert til næring, siden det har ligget et fiskebruk her tidligere. Til slutt har vi en vannkilde i Dåfjord med god vannkvalitet. Det er avgjørende for plasseringen av et slikt anlegg. Du må ha tilgang til godt vann.

Mange spennende jobber

Parallelt med byggeprosessen har Widnes Isaksen hatt hovedrollen i oppbyggingen av organisasjonen som skal drifte det store anlegget. Hun har selv deltatt på intervju med alle medarbeiderne og hun er opptatt av å sette sammen et team som har god balanse mellom kjønn og kompetanse. Resultatet er en ung gjeng som trives godt på det moderne anlegget.

– De som arbeider her har bachelor i havbruksdrift og ledelse. Vi har også fiskerikandidater og folk med master i biologi fra universitetet. På den tekniske siden har vi elektrikere og folk som arbeider med automasjon. Det er mye forskjellig kompetanse på et slikt anlegg. Det gir gode muligheter for folk som vil bo i Karlsøy og finne arbeid. Her er det behov for ansatte både med fagbrev og høyere utdanning. Begge deler er helt supert, sier Widnes Isaksen.

NRS satser i Nord-Norge. Det nye settefiskanlegget på Vinterneset i Dåfjorden vil produsere smolt til de lokalitetene Norway Royal Salmon har i Troms og Finnmark. Foto: Geir Håvard Hanssen

Lav snittalder

Så langt har mange unge medarbeidere søkt seg til NRS og settefiskanlegget i Dårfjorden. Gjennomsnittsalderen på de 16 medarbeiderne som er tilsatt så langt, er litt over 30 år.

– Det er artig at vi kan tiltrekke oss så mange unge, kompetente medarbeidere som vil komme hit til Karlsøy og jobbe. Det er kult. Vi har arbeidet for at vi også skal få litt eldre medarbeidere, men det har ikke vært like enkelt. De kommer nok, sier Widnes Isaksen med et smil.

De siste månedene har de ansatte på NRS Settefisk gjort omfattende testing før fisken kom i anlegget. Ved full bemanning vil 25 personer ha sin arbeidsplass på anlegget i Dåfjorden. Foto: Geir Håvard Hanssen

Savner å arbeide med fisk

Nå ser hun frem til at de siste byggearbeidene avsluttes, slik at de store hallene endelig kan fylles med fisk.

– Vi tar over steg for steg, og den siste overtakelsen blir nok i løpet av sommeren. Byggeprosjektet og organisasjonsutviklingen har vært artig, men jeg har savnet å arbeide med fisk. Det er det jeg har gjort halve livet. Det blir gøy å se om det vi har bygget opp fungerer. Det er da vi får svar på om ting er gjort riktig. Jeg gleder meg enormt mye til å komme skikkelig i gang, avslutter Widnes Isaksen.

Tekst og foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord AS

Next article