Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Kronekursen – en velsignet forbannelse
Vekst i Nord-Norge

Kronekursen – en velsignet forbannelse

Stein Vidar Loftås er konserndirektør Kommunikasjon, samfunn og bærekraft, SpareBank 1 Nord-Norge. Han er også programleder for podkasten Nord-Norge i verden. Foto: Edvard Kristiansen

Potensialet for verdiskaping i Nord-Norge er stort. Landsdelen er rik på naturressurser. Havet forsyner fortsatt både landsdelen og resten av verden med proteiner og mer til. Mineraler finnes både på havbunnen og på land, og turister fra hele verden har lagt sin elsk på landsdelen.

Det nordnorske næringslivet går godt. Antallet konkurser underbygger dette. Regnskapene som legges frem likeså. Det er jobb til alle som ønsker, og alle piler peker oppover. Godt hjulpet av en historisk svak norsk krone.

Er lav krone bra eller dårlig?

De som har levd en stund vet at en dollar pleide å koste 6 kroner, og en euro 8. Men de senere årene har krona vært svak. I skrivende stund må man betale 10,75 kroner for en dollar, og 11,54 kroner for en euro. Hva årsaken er strides de lærde om, men trolig må krig og handelsblokader ta mye av skylda. I tider preget av uro flykter kapitalen til sikre havner, og den lille, åpne norske økonomien er alt annet enn en sikker havn. Dermed stuper krona.

Hva betyr så dette for næringslivet i nord? Det korte svaret er at det er bra for alle som eksporterer, fordi eksportvarer betales i dollar og euro. Så svir det for de som importerer. Men Nord-Norge preges i sterkere grad av eksport enn av import. Så da er en lav kronekurs bra?

Inflasjonsspøkelset

Høye inntekter medfører ofte høyere kostnader. Lønnsforventninger øker, investeringer muliggjøres og kostnadsfokus svekkes. Men hva skjer da om krona plutselig skulle styrke seg? Da vil inntektene reduseres, uten at kostnadene synker. En styrking av krona kan dermed bli en utfordring for næringslivet i nord. Men vil krona styrke seg? Vel, det arbeides mot nettopp det.

Norges bank har justert renta opp fra null til fire prosent i løpet av historisk kort tid. Dette gjør de for å få bukt med inflasjonen. Men i Norge kjøper vi halvparten av det vi konsumerer fra andre land. En svak krone betyr dermed at vi importerer inflasjon. Skal vi få bukt med inflasjonen må vi derfor få kontroll på kronekursen. Flere peker på at den sikreste veien til å styrke kronekursen er å sette renta i Norge høyere enn hos våre handelspartnere. Men Norges bank må samtidig trø varsomt slik at de ikke skaper en for stor belastning for alle som har lån.

Den gode balansen er gjenopprettet når inflasjonen er på et lavere nivå, uten at verken bedrifter eller husholdninger rammes for hardt av renta. Denne balansen krever en sterkere krone. En sterkere krone vil kunne svekke inntektene til næringslivet i nord. Men potensialet for økt verdiskaping er uansett stort nok til at fremtiden i nord er lys. For både næringslivet og menneskene som bor her.

Tekst: Stein Vidar Loftås

Next article