Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » – Hvorfor vi satser i Nord-Norge? Det er her veksten kommer!
Sponset

Kai Astor Frøseth lener seg mot mikrofonen, som for å være sikker på at journalisten får med seg poenget: – Vi har ståltro på Nord-Norge! EY skal vokse med kundene våre, og det er i denne landsdelen veksten kommer.

Rundt et møtebord i Tromsø sitter fem engasjerte kolleger fra revisjons- og rådgivningsgiganten EY. Til daglig er de spredt på kontorene i Bodø, Sortland og Tromsø, men er vant med å jobbe tett sammen – noe den hybride arbeidsmodellen i EY har gjort enda enklere. Alle deler den samme opplevelsen: Det er i Nord det skjer nå.

– Vi opplever vekst i alle våre tjenesteområder. Det er utrolig spennende å være med på alt som skjer i Nord-Norge om dagen, sier Kurt-Egil Meilandstind, leder for advokatene i Nord-Norge.

I høst er det ansatt ti nye revisorer og to advokatfullmektige i Nord-Norge. Rådgivningsavdelingen er også i sterk vekst, og det er nylig ansatt fem nye her.

Årsaken: Nord-Norge kommer til å bli landets mest attraktive region.

– Da må vi ha tilstedeværelse lokalt, understreker Frøseth, regionleder for Nord-Norge og partner i EY.

Grønn omstilling

EY er overbevist om at Nord-Norges unike kvaliteter vil være avgjørende når Norge, og verden, skal bli karbonnøytralt. I nord er det et stort overskudd av fornybar, billig kraft – kraft som vil inngå som en råvare i mange grønne industrier.

– Det er et svært spennende marked som vokser frem. Vi kan nevne kraftkrevende industri som batterifabrikker i Narvik og på Mo. Det utvinnes i tillegg mineraler, som er en ekstremt viktig ressurs i det grønne skiftet, eksemplifiserer Aleksander Mevatne, kontorleder i Bodø og leder for rådgivning i Nord-Norge.

– Her er vi midt i matfatet, påpeker Tom Vidar Blomkvist, kontorleder på Sortland og revisor.

– Det er en voldsom innovasjonskraft i næringen for å få ned karbonavtrykket. Vi snakker om offshore oppdrettsanlegg, landbaserte anlegg, innovasjoner for bedre utnyttelse av fiskeproduktene, for å nevne noe, forteller Blomkvist.

Spennende yrkesvalg

Innovasjonskraften i landsdelen stiller store krav til EYs ansatte:

– Revisoryrket er ekstremt utviklende og variert. Og du får raskt veldig mye ansvar, sier Monica Sørensen, kontorleder i Tromsø og revisor. Revisjonsyrket er ofte litt misforstått. En revisor er mye mer enn en som stenger seg inne på kontoret for å stirre på Excel-ark:  

– Skal vi gjøre en god jobb som revisor, må vi forstå bedriftene. Vi må forstå risikoene. Vi må møte folk, sparre med dem og utvikle både oss selv og kundene, poengterer Sørensen.

Frøseth lar seg rive med:

– Som revisor lærer du hele tiden noe nytt. Du blir med ned i gruva, eller ut på oppdrettsanlegget. Vår kjennskap til kunden og kompetanse gir merverdi for kundene. Vi brukes som en sparringspartner og det er fantastisk spennende!

Jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt

EY er et globalt selskap med kontorer i over 150 land.

– Kombinasjonen lokal tilstedeværelse og internasjonal kompetanse burde være attraktiv for nye og eksisterende kunder, påpeker Frøseth.

Og det er ikke bare kundene som finner dette attraktivt. Med utgangspunkt i vakre og majestetiske Nord-Norge, vil nyansatte få store utviklingsmuligheter, og også jobbe internasjonalt om de ønsker det.

Tidligere i år innførte EY en hybrid arbeidsmodell i hele Norden. Tilpasset hvert enkelt individ, slik at de ansatte selv avgjør når og fra hvor de skal jobbe.

 – Vi vet at alle er forskjellige og har forskjellige behov. Vi tror på at vi sammen blir sterkere om vi kan tilrettelegge for det, sier Mevatne. Ivrig slenger Sørensen seg på.

– De medarbeiderne som ønsker å komme til oss skal vite at vi har mange spennende kunder og interessante oppdrag. EY strekker seg hele tiden for at våre ansatte skal lykkes i å utvikle seg. Her i nord jobber vi tverrfaglig kontinuerlig. De forskjellige kontorene samarbeider om kunder, om oppdrag og på tvers av forretningsområder, sier Sørensen.

EY i Nord-Norge

– EY er et av verdens ledende revisjons- og rådgivningsfirmaer
– 48 ansatte i Nord-Norge, med kontorer i Bodø, Sortland og Tromsø
– Leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og juridisk bistand

Les mer på ey.com.

Av Jeanette Høie

Next article