Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Grønne muligheter med Aibel i Nord
Sponset

– Vi skal satse og vokse i Nord, sier Jan Eirik Karlsen. Han leder Aibels satsing i Nord-Norge og er ansvarlig for selskapets rammeavtaler med landanleggene. Aibel er et av Norges største leverandørselskap innen olje, gass og fornybart. Nå søker de personell innenfor alle faggrupper til nordområdene.

– Ambisjonsnivået er å bli en større aktør i Nord. Derfor har vi lagt en strategi om hvilket personell vi trenger. Det er utgangspunktet for å kunne vokse i Nord. Vi trenger flere ansatte innenfor alle faggrupper, fra ingeniører til fagarbeidere, fra et bredt spekter av mennesker, også ledende personell, understreker Karlsen.

Jan Eirik Karlsen

Leder Aibels satsing i Nord-Norge

Historikken og fremtiden

Aibel har 3500 ansatte i Norge, Thailand og Singapore, og etablerte seg i Hammerfest allerede i 2005. I Harstad har de vært siden 2010. Selskapet har en over 100 år lang historie, og har spilt en viktig rolle i utviklingen av oljeindustrien. Nå er målet å gjøre det samme for fornybar energi i Nord. I dag har Aibel en ordrereserve på over 20 milliarder kroner, hvor mer enn halvparten er innen fornybare prosjekter.

Omstilling som leverandør

Aibel styrket sin posisjon som en ledende leverandør innen elektrifiseringen offshore og installasjoner på land etter at Equinor ga Aibel en stor elektrifiseringskontrakt for Osebergfeltet.

– Vi ser at det i fremtiden ligger flere interessante prosjekter både innenfor elektrifisering og det mer tradisjonelle olje- og gass-segmentet som vi ønsker å posisjonere oss til. I tillegg er Aibel allerede godt etablert i Nord-Norge gjennom vedlikehold og modifikasjonsavtalen med Equinor av Aasta Hansten, Norne og Hammerfest LNG, sier Kristoffer Svendsen, lokasjons- og anleggsleder ved Aibel Harstad.

Kristoffer Svendsen

Lokasjons- og anleggsleder ved Aibel Harstad

Han forteller at Aibel har som mål å doble antall ansatte i regionen i årene som kommer på bakgrunn av denne aktiviteten.

– Dette betyr at vi har behov for alt fra ingeniører og fagarbeidere innenfor de fleste disipliner, til øvrig støttepersonell, sier Kristine Remme Nordbakk, lokasjons- og anleggsleder i Aibel Hammerfest.

Kristine Remme Nordbakk

Lokasjons- og anleggsleder i Aibel Hammerfest

Bratt vekst i bærekraftige former

Karlsen, lederen for Nord-Norge-satsningen, har et mantra, og det er å «robustgjøre» aktiviteten i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv for vekst og utvikling i landsdelen.

– Det betyr at vi skal styrke bemanningen på alle lokasjoner, styrke fagmiljøet, både operatør og funksjonær, innenfor alle fagkategorier. Vi har et langsiktig perspektiv, og det er et ønske om å vokse, men i kontrollerte former, og sikre gode leveranser fra oss i årene som kommer.

Hva får en bedrift til å vare i hundre år? Aibel har noen svar på det.

Av Anett Kilén

Next article