Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Grip muligheten på Helgeland
Sponset

VÆXT blitt et anerkjent Co-Workingmiljø med seks avdelinger og nesten 50 virksomheter på Helgeland. Nå ser de etter bedrifter og enkeltpersoner med IKT-kompetanse, samt ingeniører som kan bidra til å skape fortsatt vekst og nye muligheter.

Det sies at Helgeland er mulighetenes område. Det er kanskje ikke så rart, for her er det mye industri og godt med kraftressurser. Helgeland er også Norges kanskje aller viktigste område for fiskeoppdrett. Med andre ord er Helgeland et område som preges av mye kompetanse.

– Da vi startet VÆXT for åtte år siden ville vi skape et sted der ulik kompetanse kunne møtes. Der man kunne diskutere ideer og skape gode nettverk. Dette viste seg fort å være en suksess og i dag har vi seks svært levende Co-workingmiljøer på Helgelandskysten med kontorer i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Hemnes og Hattfjelldal. Alle disse stedene ligger helt i sentrum og til sammen teller vi nå et sted mellom 40 og 50 bedrifter og offentlige virksomheter, sier Sten Magne Hansen som er daglig leder i VÆXT.

Sten Magne Hansen

Daglig leder i VÆXT

Væxt er et Co-Workingmiljø med nettverk av gründere, freelansere og entreprenører. Les mer her!

Et kraftfullt nettverk

I VÆXT er det virksomheter som retter seg mot kraftbransjen, reiselivsbedrifter som for eksempel Widerøe, kommunikasjonsselskap, samt nasjonale og internasjonale vekstbedrifter. I tillegg har VÆXT også en rekke små selskaper innen kreativ virksomhet.

Nettverket de har klart å skape er sterkt, og samlingen av kompetanse formidabel. Med arbeidsplass i et av disse Co-Workingmiljøene får som er etablert både tilgang til kompetanse og førstehånds kunnskap om hva som skjer ute i markedet.

– Jeg vil nok heller kalle VÆXT et utviklingsmiljø snarere enn et vanlig kontormiljø. Men vi leier ut kontorer med alt det du trenger som leietaker. Vi kan tilpasse fasilitetene slik som leietakerne vil ha dem, enten de er små eller store, om de vil ha cellekontorer eller sitte i åpent landskap, så er fleksibiliteten stor. Vi har for eksempel et firma som startet med to ansatte, nå er de åtte, men fortsatt lokalisert hos oss. Det viser at vi kan tilpasse tilbudene til de de forskjellige virksomhetenes behov, fortsetter han.

VÆXT har seks avdelinger på Helgeland; Mo i Rana, Mosjøen, Hattfjelldal, Sandnessjøen Hemnes og Brønnøysund. Les mer her!

Et skrikende behov for IKT-kompetanse

En fellesnevner for mange av selskapene i VÆXT er at de har et stort, udekket behov for IKT-kompetanse på ulike nivåer.

– Det finnes et marked her, og jeg vil si det så sterkt at de som etablerer seg, og har den rette kompetansen, fort vil kunne opparbeide seg en kundekrets og få jobber og oppdrag omtrent fra de nærmeste nabokontorene. Det kan også være større selskaper som har behov for å etablere en node i vår landsdel. Da får de alt de trenger og tilgang til et stort og spennende nettverk hvis de etablerer seg i VÆXT, forklarer Hansen.

– Her i Mosjøen har vi allerede åtte bedrifter i denne bransjen, og selv om de ikke nødvendigvis har så mange felles prosjekter de samarbeider om, så setter de pris på å ha kolleger som en del av det samme fagmiljøet. Vi ser at det foregår kompetanseflyt når folk i samme bransje jobber i samme fellesskap, eller kanskje tar lunsjen sammen. Noen deler også prosjekter og gir hverandre jobber.

Ambisjonen er levende miljøer og fortsatt vekst

– Vi har også behov for ingeniørkompetanse. Men egentlig er det vel sånn at hvis vi skal vokse videre og skape enda mer spennende miljøer der gode ideer og relasjoner skapes, så er det egentlig plass til all mulig type kompetanse hos oss, sier han avslutningsvis.

Co-Workingmiljøet VÆXT skal være en arena for nettverksbygging, delekultur og sosialisering i et inspirerende miljø. Les mer her!

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Next article