Skip to main content
Home » Vårt vann » PLAN 2019 – involvering og samspill
bygg og anlegg

PLAN 2019 – involvering og samspill

Plan 2019 konferanse
Plan 2019 konferanse
Foto: Getty Images

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder.

Scandic St. Olavsplass, Oslo, 28.-29. august

PLAN 2019 vil inneholde temaer som:

 • Planlegging for fremtiden
 • Flere bærekraftige løsninger
 • Sosial og økologisk bærekraft i byutviklingen
 • Planlegging for gode løsninger i forhold til overvann og ekstremvær
 • Planlegging for klimautfordringer

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling. Oslo er i år europeisk miljøhovedstad og PLAN er lagt inn under arrangementer som har med denne begivenheten å gjøre. Det er derfor sterkt fokus på miljø og bærekraftige løsninger i årets konferanse. Velkommen til to dager spekket med faglige innlegg og gode samtaler innen byplanlegging. Konferansemiddagen vil være på historiske Festningen restaurant i eget lokale. Vi har begrenset med plasser.

Komiteen som har utarbeidet årets program har bestått av:

 • Marianne Siiri, arkitekt og byplanlegger, Bodø kommune
 • Jin Xue, førsteamanuensis, seksjon for region- og byplanlegging, NMBU
 • Nils-Olav Berge, regiondirektør, WSP Sørlandet
 • Hans-Jacob Roald, dosent, Høgskulen på Vestlandet
 • Arve Leiknes, instituttleder byggfag, Høgskolen på Vestlandet
 • Lene Nordrum, prosjektleder, Tekna

Konferansen her: https://www.tekna.no/kurs/plan-2019-36729/Start/        

Påmelding: https://www.tekna.no/kurs/plan-2019-36729/Enroll/           

Next article