Skip to main content
Home » Vårt vann » Hvor god er vannberedskapen i kommunene våre?
Sponset

I juni ble Askøy rammet av et bakterieutbrudd i drikkevannet. Flere tusen ble syke. 76 personer ble innlagt på sykehus, og sannsynligvis var bakterieutbruddet også årsak til to dødsfall.

I Norge renses drikkevannet slik at det har riktig kvalitet før det sendes ut i ledningsnettet. I tillegg til primærdrikkevannskilden har de aller fleste kommuner også sørget for å ha en alternativ vannforsyningskilde som også er renset til drikkevannskvalitet og som kan benyttes hvis kvaliteten i primærvannet ikke er god nok. Hvis heller ikke sekundærkilden holder god nok kvalitet, må kommunen sette inn andre tiltak.

– Hvis vannkvaliteten har blitt så dårlig at det ikke er forsvarlig å sende det ut i ledningsnettet må kommunene skaffe nødvann. Det innebærer å levere vann fra tappeposter i rimelig nærhet til der man bor, sier teknisk leder Georg Finsrud i Scanwater.

Georg Finsrud

Teknisk leder i Scanwater

Gode beredskapsplaner

Nødvannet skal være hygiensk trygt, men trenger ikke å oppfylle alle de samme parameterne som vanlig drikkevann. Vannet som benyttes må fraktes ut til forskjellige steder i kommunen, og de første tre dagene har innbyggerne krav på tre liter vann per person per døgn. Deretter er kravet at kommunen må kunne levere ti liter per døgn. For å møte eventuelle drikkevannsutfordringer er kommunene også pålagt å ha beredskapsplaner basert på risiko- og sårbarhetsanalyser.

– Det er viktig at kommunene har planer for slike situasjoner, særlig at de har planer for hvordan vannet skal leveres til steder som sykehjem, sykehus, sårbare abonnenter og eldre. De bør øve og trene, slik at de er forberedt hvis det oppstår en situasjon som gjør at de må mobilisere. Da står de mye bedre rustet, fortsetter Finsrud.

Nasjonal vannvakt

For å bedre beredskapen, og for å sikre Norges vannforsyning best mulig, ble Nasjonal vannvakt etablert i 2017. Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen, og medføre helsemessige konsekvenser for befolkningen. Tjenesten er bemannet av personer fra Folkehelseinstituttet og vannverksbransjen, med kompetanse innen vannhygiene, vannforsyning, vannverksdrift og krisehåndtering. Folkehelseinstituttet administrerer ordningen, som er ment for situasjoner som går ut over det vannverket normalt klarer å håndtere.

– Vannvakten er et godt og viktig tilbud, og det er veldig bra at vi nå også har fått en slik ordning i Norge. Dette er med å styrke beredskapen, tilføyer han.

Ta vannsikkerheten på alvor

– Det er viktig at kommunene begynner å jobbe med vannsikkerhet, og at de ikke venter til det skjer en uønsket hendelse eller en ulykke før de handler. Dette handler om å være forberedt og da må kommunene være i forkant med å legge planer, men også skaffe nødvendige bevilgninger slik at de har det utstyret de trenger den dagen det er behov for det, avslutter Finsrud.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article