Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Skift – sammen om det grønne og sirkulære skiftet
Sponset

Det å være leder og skulle ta ansvar for å ta bedriften til et grønt skifte, kan både være ensomt og utfordrende. Bedriftens evne til å bevege seg fra en lineær vekst til en sirkulærøkonomisk vekst i Norge, er viktig for fremtiden. Men hvordan skal dette gjøres?

Skift- næringslivets klimaledere er et initiativ av næringslivet for næringslivet. Det hele startet i 2019 på initiativ fra blant annet Jens Ulltveit-Moe og Bjørn Kjærand Haugland, som et nettverk for toppledere for å akselerere det grønne skiftet i Norge. Nå, tre år senere, er det 50 toppledere som har gått sammen om å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

– Strategisk klimaarbeid må åpenbart drives fra toppen, men vi mener det er like viktig å trekke inn alle kjernefunksjonene i bedriften for å lykkes, sier leder Bjørn Kjærand Haugland.

Bjørn Kjærand Haugland

Leder, Skift

Inspirasjon og kompetansedeling

Hvilke store endringer Norge må igjennom dersom vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for norsk næringsliv, danner rammen for prosjektene det jobbes med i Skift.

– Skift samler virksomheter på tvers av sektorer, og samarbeider i prosjekter hvor vi sammen kan få til mer og samtidig lære av hverandre. Skift er en gjøre-tank. Vi er opptatt av hva næringslivet kan gjøre, og hvordan vi kan være en positiv påvirker, forteller Haugland.

Ti prinsipper for et mer sirkulært næringsliv

Fordi naturens tåleevne er på bristepunktet, trenger vi en økonomi som utnytter ressursene bedre, mer effektivt, lengre, og hvor alle ressurser går i et kretsløp. Skift har sammen med medlemmene og samarbeidspartnere utviklet «ti prinsipper for et mer sirkulært næringsliv», og er ment som en enkel veileder som virksomheten kan strekke seg etter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi.

– De ti prinsippene er som et treningsstudio hvor man melder seg på for å bli bedre og lære fra andre. En trenger ikke være topptrent for å bli med, men en må ha et tydelig mål om å bli bedre og være villig til å dele erfaringer med andre. Vi oppfordrer virksomhetene til å lage konkrete handlingsplaner, engasjere egne ansatte og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Skift har etablert fem slike læringsarenaer. I tillegg til de ti sirkulære prinsipper, finnes det tilsvarende plattformer for god bærekraftskommunikasjongrønne innkjøpbærekraft i økonomifunksjonen og strakstiltak for klimatilpasning. Virksomhetene blir med ved å signere med sin logo.

Av Cathrine Naglestad

Next article