Home » Sirkulær økonomi » Sirkulærøkonomi: Å gjøre mer med mindre
Sponset

Eramet Norway er en verdensledende produsent av manganlegeringer til den globale stålindustrien, og er, som alle produksjonsbedrifter, en storforbruker av råvarer. Gjennom kunnskapsutvikling, forbedringsarbeid og målrettede investeringsprosjekter jobber selskapet med å oppnå best mulig utnyttelse av alle sine innsatsfaktorer.

Eramet Norway leverer produkter som er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, og vårt mål er at vår produksjon skal være så bærekraftig som mulig. Vi er opptatt av å være en ønsket aktør nå og i fremtiden, og vi etablerte i 2018 «Veikart mot 2030 og 2050» med ambisiøse mål innen klima, miljø, energi og sirkulærøkonomi, sier Kåre Bjarte Bjelland, direktør for forretningsutvikling og kommunikasjon i Eramet Norway.

Resirkulering og nye steg

Essensen i sirkulærøkonomi er økt prosesseffektivitet, og det å bryte den tradisjonelle koblingen mellom økt verdiskapning, økt utvinning av jomfruelig råvarer og økte avfallsmengder. Selskapet, som årlig håndterer flere millioner tonn med materialer gjennom sine produksjonsprosesser, har blant annet oppnådd gode resultater knyttet til resirkulering av manganholdig støv fra raffineringsprosessens renseanlegg, og jobber med flere konkrete prosjekter for å ta nye steg.

– Vår FoU-avdeling arbeider med å utvikle alternativer til deponering gjennom å utvikle prosesser og teknologi som muliggjør økt gjenbruk av verkenes sidestrømmer. Vårt mål er å redusere deponeringsvolumet med 50 prosent innen 2030. Vi har så langt oppnådd en reduksjon på mer enn 20 prosent samtidig som ovnsproduksjonen har økt med nær 15 prosent. Parallelt jobber vi for å finne nye anvendelser for våre biprodukter, både med tanke på økt verdiskapning og redusert miljøbelastning, forklarer Bjelland.

Nyvinninger og tekniske løsninger

Et av Eramet Norways biprodukter er silikomanganslagg, som fra 2019 har hatt produktnavnet Silica Green Stone (SiGS). Årlig produserer selskapet cirka 300.000 tonn av dette produktet.

– Silica Green Stone er et spennende produkt som er et stabilt, sterkt og rent materiale sammenlignet med naturlige bergarter. Gjenbruk av Silica Green Stone reduserer beslag av naturarealer og reduserer energiforbruk, utslipp av klimagasser, støy, støv og andre forurensinger sammenlignet med utvinning og produksjon av jomfruelige råvarer. Vi er involvert i flere forskningssamarbeid for å forstå hvordan produktet kan benyttes i alt fra veikonstruksjon og utfyllingsmasse i byggeprosjekter til en innsatsfaktor i sement- og betongproduksjon og jordforbedring, sier Bjelland.

Selskapets egen FoU-avdeling arbeider tett med ledende forskningsmiljøer for å utvikle nyvinninger og tekniske løsninger. Flere av prosjektene er støttet av virkemiddelapparatet, gjennom blant annet Norges Forskningsråd og Enova.

– For at industrien og Norge skal lykkes med det grønne skiftet og med sirkulærøkonomi kreves det åpenhet og samarbeid, samt at myndighetene bidrar gjennom tilpasninger av regelverk og økonomiske insentiver. Vi er i gang med arbeidet, og vi gleder oss til fortsettelsen. Det handler om Norge, avslutter Bjelland.

Følg Eramet Norway på LinkedIn, og les mer på: eramet.no

Tekst: Eramet

Neste artikkel