Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Gjenbruk av vannet vårt
Sponset

Vannmangel er et globalt problem, og en av verdens største utfordringer fremover. Selv om vi her oppe i nord bor i verdens beste land, og er blant de lykkeligste menneskene i verden, kan vi ikke bare fortsette å forbruke og la andre løse problemet.

– Norge vil ikke løpe på noe problem med vannmangel rundt det første hjørnet, men som samfunn må vi jobbe målrettet både med redusert forbruk, gjenbruk og resirkulering av vann og andre ressurser i avløpsvann, i bærekraftige forretningsmodeller, sier Truls Lystang, administrerende direktør i Grundfos.

I flere sentrale steder i verden, vil man oppleve vannmangel i løpet av de neste 30 årene. Industriens behov og sentraliseringen er stor, og infrastrukturen som sikrer vann inn og avløp ut, er ikke dimensjonert for de store, voksende byene. Til syvende og sist, vil det knekke.

– Det jobbes parallelt med flere store prosjekter i EU hvor ett av de større, WIDER UPTAKE, ledes av seniorforsker i SINTEF, Herman Helness. Dette er et samarbeid mellom vann- og avløpsselskap og privat næringsliv i fem land. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan man kan utnytte vannressursene best mulig, begrense utslipp og utvikle bærekraftige forretningsmodeller for vannsektoren.

Gjenbruk i Norge

– Løsninger er tilgjengelige allerede, så det er ingen grunn til å vente. Når vi bygger nytt, enten det handler om ny infrastruktur, nye boliger, skoler, næringsbygg eller nye bydeler, må vi tenke annerledes enn vi gjorde tidligere, sier Lystang.

Han forteller at infrastrukturen på vann og avløp i Norge er gammel med et stort vedlikeholdsetterslep. Det er store lekkasjer, og ifølge Folkehelseinstituttet lekker omtrent 30 prosent av drikkevannet ut i grunnen. Dette tilsvarer 210 millioner kubikkmeter vann tilsvarende 84.000 olympiske basseng.

– Ikke bare sløser vi med den dyrebare ressursen som vann er, men risikoen for forurensning er også stor. Pumpene som transporterer vannet til forbrukerne må kjøre i lengre perioder og med høyere turtall som igjen trekker mer strøm, sier han.

Reduserer både energi og vannforbruk

Grundfos er en verdensledende produsent av pumper. De bidrar aktivt med produkter, løsninger og kunnskap om hvordan man kan behandle og pumpe drikke- og avløpsvann mest mulig effektivt, både kommunalt og i industrien.

Målsetningen er satt høyt i Grundfos. Eget vannforbruk halveres fram mot 2025, innen 2030 skal man bidra til å sikre rent drikkevann til 300 millioner mennesker i nød, og via vanneffektive løsninger og vannbehandling bidra til å spare 50 milliarder m3 rent vann.

– Vi må alle gjøre en innsats. Vannet tilhører oss alle, og det må vi ta godt vare på, sier Lystang.

Av Marte Frimand

Next article