Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Bidrar til å løse boligkrisen i u-land: Bygger hus av resirkulert plast
Sponset

Tenk om det gikk an å bruke et problem til å løse et annet? Tenk om verdens enorme plastavfall kunne brukes til å bygge boliger, sykehus og skoler? Det norske selskapet Othalo har gjort dette mulig, og har videreført patentet til 100 land.

Fra huset i Sandvika i Vardø, kan Frank Cato Lahti se ned til den vakre stranden. En dag i 2016 sto han i vinduet og så bølgene slå innover. Sammen med bølgene kom det mengder av plastavfall som ble liggende i vannkanten. Til å være en liten øy, var det enormt med avfall, tenkte Lahti, men med Barentshavet rett ut var det tydelig at den lille stranden fikk avfall trekkende helt fra store deler av verden via Golfstrømmen.

– Vi har jo alle hørt om plastproblematikken, men jeg tror ikke de fleste skjønner volumet og konsekvensene. Jeg gjorde meg noen tanker der og da, om hvis plastavfall er et problem så langt nord, hvordan ser det egentlig ut i resten av verden, forteller Lahti, grunnleggeren av Othalo.

Med bakgrunn fra Forsvaret og reiser til Midøsten, Sør-Amerika og Afrika, var han fullt klar over at det var boligmangel flere steder i verden. Og med sin byggetekniske utdannelse og lange erfaring, fikk han en tanke om å kunne bruke et problem til å løse et annet. Hva om plasten kunne brukes til å bygge hus? Som sagt, så gjort. Ved hjelp av dyktige samarbeidspartnere i Sintef, har selskapet skapt en patentert løsning som gjør at 75 prosent av verdens plastavfall kan brukes til å bygge sterkt nok, brannsikkert og UV-sikre byggeelementer.

Les mer om Othalo og deres arbeid her.

Skremmende fakta

Planeten lider av overproduksjon av plast. Siden 1950 er ni milliarder tonn plast produsert, mens bare ni prosent er resirkulert, og tolv prosent energigjenvunnet. Åtte millioner tonn plast ender i havet hvert år, og hvert minutt blir det dumpet et lastebillass med plast i havet. Innen 2040 er plastavfallet i havet triplet, og den totale plastproduksjonen i verden vil nå 18 milliarder tonn innen 2050. Hver uke får vi mennesker i oss plastavfall, i form av mikroplast, tilsvarende et kredittkort.

– Vi vet alvoret, men vi skjønner det kanskje ikke. Vi blir ikke kvitt plast, for plast er så viktig i verdenssamfunnet og vi har foreløpig ingenting som kan erstatte det, sier Lahti.

Samtidig er det boligmangel i u-land. I Afrika, sør for Sahara, er det behov for 160 millioner boliger i dag, og tallet er anslått å være 360 millioner innen 2050.

– Alle trenger et trygt sted å bo. Jeg er ikke redd for å tenke store tanker, og vi i Othalo ønsker å gjøre en forskjell, sier Lahti.

Navnet Othalos betydning forteller egentlig hele den holistiske tankegangen bak teknologien og selskapet, det å gjøre en forskjell og det å gjøre godt; «Othalo, which is rooted in old Anglo-Saxon and ancient Norse language. The company name is seen as the expansion of the light of individual and collective human consciousness against the forces of ignorance and darkness of the world».

Local Empowerment

Othalo, som ble stiftet april 2019, ønsker å produsere hus i massiv skala. Ved hjelp av patentert teknologi, bruker de det lokale plastavfallet til byggemateriale gjennom å resirkulere det til brukbart råmateriale for produksjon av det patenterte byggesystemet. Løsningen kan brukes som eneboliger, små leilighetsbygg og større konstruksjoner som sykehus, skoler, samt flyktningsboliger og kjølerom for mat og medisiner. Othalo har fire pilarer selskapet bygger sin visjon på:

1. Vi skal gjøre noe med verdens boligmangel, og da med spesielt fokus på verdens utviklingsland, dette gjennom billige boliger, industrialisert produksjon av boligene, enkelt og raskt å produsere og bygge.

2. Vi skal gjøre noe med verdens plastproblematikk. Dette kan vi gjøre gjennom at vi skal bruke store mengder plast i produksjonen, vi kan i dag bruke cirka 75 prosent av verdens plastavfall i boligene våre, målet er å nærme seg 100 prosent.

3. Local Empowerment betyr at vi skal skape arbeidsplasser med gode betingelser for de som jobber i hele verdikjeden vår. Vi skal ikke «skyve bort», men samarbeide med eksisterende der det går. Vi skal lisensiere ut teknologien hvor det lar seg gjøre, slik at en stor del av verdiskapingen skjer lokalt og skaper lokal utvikling. Cirka 1600 arbeidsplasser skapes i hele verdikjeden per produksjonslinje. Samt skape et system som inspirerer til å utdanne seg og forhåpentligvis være med på å skape en stabiliserende middelklasse over tid.

4. Corporate Social Responsibility. Med det mener vi at vi skal gi tilbake. Vi skal sørge for at de som er i vår verdikjede får lønninger det kan leves av, at man får helseforsikringer og pensjonsordninger. Vi skal gi støtte opp under de unges behov for utdanning, og da et spesielt fokus på kvinner.

– Vi ønsker å tilby «affordable housing», ta plastproblemet på alvor, produsere hus og bygg lokalt og skape arbeidsplasser. Plukking, produksjon, innredning, rørleggerarbeid, strøm og forvaltning vil gi de lokale arbeid, og her er vi opptatt av å ivareta de ansatte og familien i forhold til gode helse og pensjonsordninger.

Sammen med lokale arkitekter, og i samarbeid med UN Habitat, jobber Othalo for å gi bærekraftige og rimelige boliger til alle. Foto: Othalo

Få kvinner opp og frem

Lahti forteller at særlig en ting står hans hjerte nært, nemlig det å gi kvinner utdanning og en plass i samfunnet.

– Menn har av en eller annen merkelig grunn fått styre verden i 2000 år – hvordan har det gått? smiler den engasjerte nordlendingen.

– For å få til en reel endring i verden, så må kvinnen opp og frem. Vi har inngått et samarbeid African Woman Development Organization (AWDO).

Sammen med lokale arkitekter, og i samarbeid med UN Habitat, jobber Othalo for å gi bærekraftige og rimelige boliger til alle. Produksjonshastigheten sikrer at kostnadene for produksjonen er lave og byggingen av husene er raske. I løpet av bare noen dager kan et bygg stå oppe.

Boligkrise i U-land

FN, Verdensbanken og nasjonalstater setter boligkrise høyt på agendaen,  og har spådd at behovet for billige boliger skal øke til 360 millioner enheter innen 2050, bare i Afrika sør for Sahara. En milliard mennesker bor i slumområder og har behov for et trygt husly.

– Desember 2019 fløy Dr. Architecture Vincent Kitio, UN-Habitat, fra Nairobi til Oslo for å se på teknologien, og så seg aldri tilbake igjen. 6. oktober 2020 annonserte FN partnerskapet med Othalo for å bekjempe verdens boligmangel og verdens plastproblematikk, forteller Lahti og fortsetter:

– Dr. Vincent Kitio uttalte; «There is only one technology in the world today that can do something real about Africa`s housing deficiency and the plastic waste problem, ant that is Othalo`s!”

Nå vil han gjerne ha flere til å være med på reisen.

– Vi har store, hårete mål som vi håper kan være til inspirasjon. Vi ønsker å møte de som vil trå ut av komfortsonen og bidra til å forandre verden. Jeg opplever ikke at det offentlige og den norske staten er dyktig på ivaretagelse og skape gode forutsetninger for at teknologi skal være fremtidsrettet, men vi her hjemme på berget må ha noen tanker om hva vi skal leve av når oljen tar slutt. Min våte drøm er at Othalo kan være en spydspiss der vi kan ha samarbeid med andre norske selskap som kan være med å bidra. Vi har allerede fått henvendelser fra myndigheter i hele verden, så reisen har allerede begynt, sier Lahti til slutt.

Les mer på othalo.com.

Av Cathrine Naglestad

Next article