Skip to main content
Home » Robotisering og Automatisering » I frontlinjen av det grønne skiftet
Sponset

Med EU som setter strenge krav for karbonreduksjon innen 2030, står norsk olje og gassindustri foran potensielle CO2-kostnader på opp mot 200 milliarder kroner. Novatech posisjonerer seg som en nøkkelspiller for å hjelpe industrien med å møte disse utfordringene gjennom effektive utslippsreduksjonstiltak.

– Vår tro hos Novatech er at teknologi alltid har vært nøkkelen til å overvinne menneskehetens største utfordringer. Akkurat som da vi oppfant hjulet og mestret ilden, og hvordan vi har tilpasset oss gjennom flere istider, ser vi teknologi som en avgjørende faktor i det grønne skiftet, sier Knut Husdal, daglig leder i teknologiselskapet Novatech, engasjert fra kontorstolen i Oslo sentrum.

Knut Husdal

Daglig leder i Novatech

Utslippsreduksjon gjennom KI

48-åringen, som startet bedriften i 2022, sammen med sin far og bror, er på en tur i hovedstaden for å snakke med nye kunder som ønsker å ta i bruk Novatechs prediksjonsmodell NESSi® – en KI-drevet løsning for dekarbonisering. Husdal forteller at gjennom denne løsningen, hjelper Novatech bedrifter med å finne den mest effektive veien til netto nullutslipp ved å forutsi fremtidige utslipp og karbonkostnader basert på ulike tiltak for utslippsreduksjon.

– Vi erkjenner at økonomien vår er for avhengig av fossile brensler til at vi kan fjerne dem helt akkurat nå, ettersom olje og gass utgjør halvparten av statens inntekter. Men med teknologisk innovasjon har vi muligheten til å betydelig redusere utslippene våre, noe som er kritisk for store industriområder som olje- og gassektoren, for å minske deres karbonfotavtrykk, legger han til.

Novatech NESSi® baserer sine prediksjoner fra både offentlig tilgjengelige data og spesifikke data fra bedriftene.

200 milliarder i avgifter

At norsk industri står overfor store utfordringer med tanke på reduksjon av CO2, er en dårlig skjult hemmelighet. EU har satt et mål om å redusere sine karbonutslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivåene fra 1990. Dette er en del av EUs grønne avtale (European Green Deal), som har som mål å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050.

– I Norge kan CO2-kostnadene for industrien de neste seks årene bli på nærmere 200 milliarder kroner. Her er mye penger som kan spares dersom man iverksetter de riktige tiltakene for utslippsreduksjon, utdyper han.

Husdal forteller at Novatech allerede er i gang med pilotprosjekter, og samarbeider med fem store industribedrifter. Videre opplyser han at Novatech NESSi® baserer sine prediksjoner fra både offentlig tilgjengelige data og spesifikke data fra bedriftene.

– Denne KI-teknologien er designet for å gi nøyaktige prognoser for fremtidige utslipp og karbonkostnader, basert på en rekke ulike strategier for å redusere karbonutslipp. Faktisk viser tall at vi er over 99 prosent nøyaktige i prognosene våre, noe som taler for hvor effektiv denne modellen er, sier han, og forteller at NESSi® har nærmere 100 forskjellige tiltak i biblioteket som kan kombineres for å simulere og bygge en bærekraftig nullutslippsstrategi.

– Det finnes flere andre spennende strategier enn bare CCS og elektrifisering som lar oss nå 2030 og 2050 målene.

Av Kristian Mendoza

Next article