Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Trine Skei Grande: Vi kan bli bedre!
likestilling

Trine Skei Grande: Vi kan bli bedre!

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande
Trine Skei Grande (V), Kultur- og likestillingsminister. Foto: Jo Straube/Venstre

Vi er gode på likestilling i dette landet, faktisk så viser en rapport fra World Economic Forum at vi er nest best i verden, kun slått av Island. Etter mange og lange kamper har vi kommet dit at de aller fleste kvinner vet at de kan bli akkurat hva de vil og at de kan velge den yrkesveien de ønsker.

Vår aktive likestillingspolitikk har bidratt til at vi har en god kvinnerepresentasjon på mange viktige samfunnsområder. Regjeringen som jeg er en del av er et godt eksempel – mange av statsrådpostene som tradisjonelt har vært forbeholdt menn, innehas i dag av kvinner. 41 prosent av stortingsrepresentantene er kvinner, og i offentlig sektor er det en overvekt av kvinner i ledende posisjoner.

Betyr det at vi skal lene oss tilbake og være fornøyd? Nei, bedre er alltid mulig og når det gjelder vårt arbeidsliv kan vi bli mye bedre.

Fortsatt flest menn i topp

Bare ti prosent av topplederne i de 200 største norske selskapene er kvinner. Mange færre kvinner enn menn starter egne bedrifter. For hver kvinne som har en god inntekt fra en virksomhet hun har etablert selv og som fremdeles vokser, er ni menn i samme posisjon. Når vi tar en titt på årets skattelister viser den at bare to av de ti rikeste i landet er kvinner. Samtidig er kvinnene fortsatt i flertall i tradisjonelle kvinneyrker. Åtte av ti som jobber innen helse- og sosialtjenester er kvinner. Og mennene er i udiskutabelt flertall både i byggebransjen og i transportbransjen. Faktisk er hele 98 prosent av byggearbeiderne menn.  

Vi kan bli bedre.

Må ta hele befolkningen i bruk

Dagens gründere skaper morgendagens arbeidsplasser, og når færre kvinner starter selskaper er det samfunnet som taper. Det går utover vår innovasjon, verdiskaping, ledelse og skaperkraft. Vi må ta hele befolkningen i bruk. Dette er noe av bakgrunnen for at denne regjeringen har laget en egen handlingsplan for kvinnelige gründere.

Vi vet at når det dreier seg om intensjonen om å starte egen virksomhet, er det ikke så stor forskjell på kvinner og menn. Skillet ligger i hvor ofte de faktisk gjør det. Selv om den enkelte har sine helt egne grunner for valgene han eller hun tar, danner det seg også et mønster. Noe av bakgrunnen for forskjellene handler trolig om kultur og holdninger, andre forhold har politikken direkte innflytelse over. Den innflytelsen skal vi benytte oss av.

Skal bli lettere og tryggere

Denne regjeringen vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for oppstartsselskaper, slik at det både blir lettere og tryggere å gå fra å være ansatt til å starte som gründer.

I næringslivet tas det beslutninger som er viktige for folks liv og hverdag. At færre kvinner starter som gründere betyr at vi går glipp av innovasjon og nytenking innenfor fagområder som tradisjonelt har vært forbeholdt kvinner. Det ligger et ubrukt potensiale her og jeg mener at god likestilling i næringslivet gir grobunn for god økonomi. Derfor er det å jobbe for likestilling, og med å fremme flere kvinnelige gründere, god politikk. Både for enkeltmennesker og for samfunnet.

Av Trine Skei Grande, kultur- og likestillingsminister 

Next article