Home » Kvinner i karrieren » – Trenger jenter i IT-bransjen
likestilling

– Trenger jenter i IT-bransjen

Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse, utdanning og samfunnskontakt i IKT Norge, på Girl Tech Fest, som arrangeres 17 forskjellige steder i landet. Foto: Gorm K. Gåre

– Det er nødvendig å knekke kvinnekoden i IT-bransjen, og få flere kvinner med, så nå må vi, som bransje, jobbe med å fjerne gutterom-stempelet. Om flere er med på utviklingen, kan de, med sin idérikdom, komme opp med løsninger ingen har tenkt på, enten det er for reduserte klimautslipp, lage bedre velferdsteknologi eller undervisnings-løsninger, forteller Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og samfunnskontakt i IKT Norge.

– IT-bransjen lager løsninger for hele befolkningen. Da kan ikke bare halvparten være med, og med mangfold mener vi alle kjønn, etnisiteter og aldre, men vi har et stykke å gå: I 2018 viste en undersøkelse fra ODA-nettverket at bare 23 prosent av IT-bransjens ansatte var kvinner, og bare en del av dem utviklere. Vi har sett en økning på informatikk- og teknologistudiene, men den har vært svak. Det beror på utdanningskapasiteten. Vi trenger 1500 nye studieplasser årlig om vi skal dekke etterspørselen.

Line Gaare Paulsen

Direktør for kompetanse, utdanning og samfunnskontakt i IKT Norge

Stort behov

følge Paulsen viser en undersøkelse fra 2021 at vi innen 2030 trenger 40 000 med IT-utdannelse, men hun presiserer at det ikke er noen garanti for bedre kjønnsbalanse, og peker på at det fins mange eksempler på at teknologien diskriminerer:

– Da Apple lanserte helse-appen, manglet den menstruasjonssyklus, som riktignok er kommet til i senere versjoner. Det hadde neppe skjedd med kvinner i utvikler-teamet.

– Skal vi få jenter interessert i IT, må vi sørge for at de får god informasjon, informere utdannings-rådgiverne i skolen, og snakke om løsningene teknologien gir. Da kan jentene lokkes til bransjen, der de kan bidra til å skape muligheter for samfunnet.

Tekno-fest og leksehjelp

– Vi arrangerer årlig Girl Tech Fest, sammen med TENK (Tech-Nettverket for kvinner), ODA-nettverket og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Her får jenter leke seg med teknologi en hel skoledag. Vi må få jentene inn i teknologi før de begynner å følge tradisjonelle kjønnsrolle-mønstre. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har laget den nettbaserte leksehjelpen ENT3R, myntet på 10.-klassinger og VGS-elever, som kan bidra til å senke terskelen.

– Det naturlige valget for ungdom som vil inn i IT, er studiespesialisering, høgskole/universitet – eller yrkesfag, toppet med fagskole. De fleste finner det praktiske arbeidet motiverende, så yrkesfag, etterfulgt av fagskole, er definitivt en spennende inngang. Jeg vil si det så enkelt: Å velge teknologi er et aktivt valg om å bli med på å skape verden, slik den blir i fremtiden. Husk at til og med maskiner diskriminerer, og den kampen må vi ta, avslutter Paulsen.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel