Home » Kvinner i karrieren » Ønsker flere kvinner til takseringsyrket
Sponset

Takstyrket i Norge går veldig spennende tider i møte. Det er mange endringer i utdannelser og sertifiseringer, og det stilles stadig nye krav til kunnskapene man må ha som takstmann, eller det som nå heter «bygningssakkyndig».

Vi har spurt Ida Karlsnes, informasjonsansvarlig i Norges Eiendomsakademi og Cathrine Yvonne Pedersen, siv. ingeniør og bygningssakkyndig om hvorfor de mener flere kvinner bør søke seg til bransjen.

Cathrine Yvonne Pedersen har tatt videre fagskoleutdanning for å bli bygningssakkyndig. Hun forteller at hun gikk allmennfag på videregående og egentlig hadde tenkt seg en teoretisk rettet vei som sivilingeniør, men at hun i løpet av studiet fant ut at hun ønsket en mer aktiv hverdag. Derfor valgte hun å gå takstutdanningen med tilstandsanalyse på deltid over to år, samtidig som hun jobbet som sivilingeniør.

– Kurset er deltid, så det går fint å ta det mens man er i arbeid, forteller hun.

Cathrine Yvonne Pedersen

Siv. ingeniør og bygningssakkyndig

– Det finnes flere veier å gå for å bli bygningssakkyndig. Selv om jeg har valgt den teoretiske veien via sivilingeniør-utdanningen, kan man også gå den yrkesfaglige veien med bygg og anlegg på videregående skole, og sikre relevant  fagbrev/svennebrev, som gir grunnlag for opptak til fagskole. Uansett hvilken utdanningsvei du tar til takstyrket, vil du komme til å bruke dine styrker, enten de er praktiske eller teoretiske, sier hun.

For få kvinner

Hvordan er det med kvinner i takstbransjen? Det lurer vi på. Cathrine forteller at hun er usikker på om hun har møtt èn eneste kvinnelig bygningssakkyndig i løpet av sin utdanning og karriere. Det er alt for få kvinner i dette yrket, konkluderer hun med. Ida forteller at informasjonen om dette yrket og alle mulighetene her må frem.

– Vi ønsker å gjøre flere kvinner oppmerksomme på denne karrieremuligheten, da den er for alle, forteller hun.

Cathrine legger til at det er svært få fysiske utfordringer i yrket, samt at det er god lønn, og mange utviklingsmuligheter som også bør være lokkende for kvinner.

Ida forteller at det å jobbe som bygningssakkyndig er fleksibelt og spennende. Du får bruk for ordenssans, ansvarlighet og sosial kompetanse. Cathrine legger til at takseringsyrke spenner over mange forskjellige fag. Det gir en variert arbeidshverdag der man må kunne vurdere skader, og reise rundt å se på boliger. Du møter aldri på det samme igjen.

Ida Karlsnes

Informasjonsansvarlig i Norges Eiendomsakademi

– Du kan også jobbe hvor som helst i landet om du er bygningssakkyndig – og behovet for bygningssakkyndige er økene da man stadig krever mer dokumentasjon på boligene, forteller hun.

Les mer om Norges Eiendomsakademi

Fakta

Per nå er det ti kvinnelige bygningssakkyndige, og vi vil ha flere. Dette er noen av mange muligheter innen takstbransjen:

• Taksering av bolig og fritidseiendom
• Taksering av næringsbygg og utviklingseiendommer
• Taksering av landbrukseiendom
• Taksering av bygningsskader
• Taksering av naturskader som flom og ras
• Taksering av industri og maskin
• Taksering av båter
• Byggelånsoppfølging (da er man representant for banken med oppfølging når en bolig bygges eller ombygges)
• Uavhengig kontroll av bygg under oppføring.
• Rådgivning innen boligtvister
• Eiendomsforvaltning (Kurs tilbys i samarbeid med HVL)

Av Norges Eiendomsakademi

Neste artikkel