Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Mangfold, mangfold, mangfold
mangfold

Mangfold, mangfold, mangfold

Kvinner i tech
Kvinner i tech
Foto: Getty Images

I dagens tech-tidsalder er mangfold viktigere enn noen gang.

Hva betyr dette for den enkelte bedrift, og hvordan komme dit at man kan høste av mangfoldet sitt? Forskning har lenge vist at bedrifter som har ansatte med ulikt kjønn, alder, etnisitet og bakgrunn over tid gir bedre resultater på bunnlinjen, og spesielt innenfor innovasjon. En bedrift som er god på innovasjon har større sannsynlighet for å øke sin verdiskapning og vekst.

Slik tar du mangfold på alvor

ODA-Nettverk har noen gode råd til dere som ønsker å ta mangfold på alvor:

1) Er du leder i en stor eller mellomstor bedrift er det ditt ansvar å vite om og sørge for at dine ansatte representerer et godt nok mangfold. Du som leder er den som kan løfte opp området og sette inn strukturelle tiltak. Konkrete målsetninger er et sted å starte. Dette gjelder også for styret og shareholders i bedrifter – still krav, sett mål om mangfold og kommuniser det både internt og eksternt!

2) Det holder selvsagt ikke bare å styre top-down, det er også en viktig oppgave å sørge for at alle, særlig mellomledere, har fokus på ubevisst diskriminering. For å sikre kjønnsmangfold vet vi også at fleksibilitet rundt arbeidstid og muligheter for hjemmekontor, samt transparens om lønnsnivåer og karrierevei er viktig.

3) Rekruttering. Hvilke kanaler benyttes, treffer språket, beskriver annonsen godt hva stillingen går ut på og hvem er på bildet? Har bedriften noen rollemodeller som kan trekkes frem til dette arbeidet, enten online eller i intervjuer? Det er viktig for en potensiell nyansatt å kunne se seg selv i den aktuelle stillingen.

Fortsatt usikker? Spør oss! Vi i ODA har mange års erfaring vi gjerne deler videre.

Av Torunn Aardal, Leder ODA mener

Next article