Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Dyktige damer bygger Norge
Sponset

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk sitt motto er «utfordringer i dagen – løsninger i grunnen», og vi har tatt en prat med to sivilingeniører som så absolutt har tatt dette mottoet bokstavelig.

Bergljot Øyvor Skonnord har jobbet som anleggsleder for Veidekke i mange år. Hun gikk på bygg på NTNU med anleggsteknikk og ingeniørgeologi som fag. Hun er nært på selve tunneldrivingen, og har ansvaret for både produksjon, økonomi, kontrakt, byggherrekontakt og personalet i og utenfor tunnelen.

Elise Mühlbradt jobber som byggeleder for BaneNor på Follobanen. Hun er utdannet ved NMBU innen miljøfysikk og fornybar energi, og har tatt etterutdanning innen tunnel, anlegg og jus ved siden av jobben i tunnelen. Som byggeleder har hun ansvaret for fremdrifts- og kvalitetsoppfølging av over 40 kilometer dobbelsporet tunnel. I tillegg har hun ansvaret for miljø-, sikkerhet- og risikostyring for arbeidene. Hun samarbeider med kontrollingeniørene, og bistår prosjektleder og kontraktsleder med teknisk input og faglige anbefalinger på Norges største infrastrukturprosjekt.

Les mer om Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Dere har begge mye ansvar, hva er det som gjør at dere trives så godt?

– Det morsomste med jobben er at ingen dag er lik, det er alltid nye utfordringer å ta tak i, kommer det fort fra Elise.

Bergljot følger kjapt opp med at det mest fascinerende er å se konkrete resultater:

– Sjøl etter over 30 år i bransjen synes jeg fortsatt det er veldig fascinerende å se hvordan de første tunnelsalvene åpner berget og tunnelen tar form, sier Bergljot.

Bergljot Øyvor Skonnord

Anleggsleder i Veidekke

Elise legger til at det er veldig gøy at alt på anlegg må gå fort, man kan ikke alltid vente med løsninger og avgjørelser til i morgen.

– Dette passer en utålmodig sjel, som meg selv, veldig bra, smiler Elise.

Begge trekker fram det gode arbeidsmiljøet og at det er veldig givende å få jobbe i team med flinke folk. Det er tydelig at damene motiveres av å vite at de er med på å bygge landet, og at de er veldig stolte av jobben de gjør. Bergljot beskriver det veldig godt:

– Det er stort den dagen vi har gjennomslag og ser lyset i andre enden, eller når to stuffer (arbeidsfronter) møtes og får gjennomslag et sted inni tunnelen. Alle samles ved røysa og gratulerer tunnelarbeiderne og stikkerne (landmålerne) med vel utført jobb. Stikkerne er ekstra spente på gjennomslaget, for det ligger prestisje i å treffe blink. Noe avvik vil det alltid være, men med gode målerutiner og pinlig nøyaktighet underveis, kan avviket reduseres til kun noen millimeter selv etter mange kilometer tunnel.

Og med dette svarte hun vel på det mange lurer på: «Hvor vanskelig er det å få tunnelen til å treffe der den skal?

Les mer om Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Hvis dere fikk møte samferdselsministeren, hva ville dere lagt vekt på da?

– Det er viktig at vi tar vare på, og utvikler tunnelkompetansen i Norge. Norge har tidligere vært og bør være verdensledende på tunnel. Vi kommer til å være avhengige av denne kunnskapen i årene som kommer og bør investere i forskning og utvikling på fagfeltet, kommer det klart og tydelig fra Elise.

Bergljot forsterker budskapet knyttet til kompetanse:

– Han må sørge for levelige kår for norske entreprenører. Det er viktig av mange årsaker, og ikke minst er det av stor verdi at Norge selv har fagkunnskapen og folk til å bygge landet. Veidekkes egne tunnelfagarbeidere er meget dyktige og allsidige fagfolk som både borer, sprenger, laster, rensker, sikrer og vanntetter fjellet. Vi rigger også verksted utafor tunnelen og har egne faglærte reparatører til å vedlikeholde og reparere alt tunnelutstyret. Nesten alle nyansatte blir rekruttert via lærlingeordningen. Disse får god opplæring av de drevne arbeiderne.

Med de siste kommentarene har de fått fram det som preger denne bransjen – gjensidig avhengighet av og respekt for mange ulike fagfelt og fagfolk.

Av Cathrine Naglestad

Next article