Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Teknologien bak reisen: Slik gjør Bane NOR din togtur bedre
Sponset

Banen NOR bringer togreiser inn i fremtiden med banebrytende teknologi for forutsigbarhet og forbedret kundeservice.

Når du går om bord på et tog, er du kanskje ikke klar over mengden teknologi og hardt arbeid som bidrar til å sikre en jevn og effektiv reise. Bane NOR, som er ansvarlig for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, satser på smart bruk av data for å optimalisere infrastruktur og kundeopplevelsen.

Vi tok en prat med to ledere innen data og innsikt i Bane NOR som jobber med å bygge opp et internt datamiljø i selskapet:  Niels Goet og Sophia Cui.

Forutser vedlikeholdsbehov

— Vårt mål er å bruke data til å lage bedre løsninger for togselskaper, og skape en mer sømløs og effektiv reise for alle passasjerene, sier Goet og Cui. Begge forteller at ved å analysere data fra ulike kilder, kan Bane NOR forutse og forhindre tekniske feil i togsystemet, noe som sikrer en mer pålitelig reise for passasjerene.

— Vi analyserer blant annet data relatert til spenning, strøm, motstand og temperatur for å forutsi disse tekniske feilene eller når det for eksempel er behov for vedlikehold, sier Goet og forteller at denne tilnærmingen, kjent som prediktivt vedlikehold, blir muliggjort blant annet ved å analysere data fra 5000 sensorer i hele jernbanenettverket. 

Foto: Hilde Lillejord/ Bane NOR

— Bedre kundeinformasjon

— Samtidig får vi muligheten – ved bruk av maskinlæring – til å estimere hvor lang tid det vil ta å få normal trafikk igjen hvis det oppstår en teknisk feil, noe som gir bedre kundeinformasjon, forteller de. 

Men dataanalyse brukes ikke bare for vedlikehold og kundeinformasjon. Cui og Goet sier at det er mye data tilgjengelig i Bane NOR, og at det er et stort potensial for å hjelpe selskapet med a bli enda mer effektiv på mange områder ved smart bruk av data. 

Bane NOR er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge

— Viktig for vårt formål

De får støtte av Sverre Kjenne, som er leder for Drift og teknologi i Bane NOR. Han ser en tydelig kobling mellom teknologisk fremgang og selskapets formål: å tilby sikker og punktlig transport av folk og gods på en bærekraftig måte.

— Samfunnsoppdraget er der alt starter, sier Kjenne. 

— Vi skal tilby en sikker og punktlig transport av folk og gods på en bærekraftig måte. Vi bidrar til et mer effektivt og bærekraftig samfunn gjennom å skape en god logistikk, legger han til.

— Jernbanen har fått en oppblomstring i EU. Flere land ønsker mer tog. Denne utviklingen ser vi også iNorge, forklarer Sverre Kjenne, og opplyser at den digitale jernbanen spiller en viktig rolle.
Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

— En togrenessanse

Kjenne mener at togtransporten opplever en renessanse i Europa; et fenomen som også er tydelig i Norge. 

— Jernbanen har fått en oppblomstring i EU. Flere land ønsker mer tog. Denne utviklingen ser vi også i Norge, forklarer han, og opplyser at den digitale jernbanen spiller en viktig rolle. 

Kjenne understreker at det er tre nøkkelord som gjelder:

— Sikkerhet, punktlighet og effektivitet. Og det er her teknologien kommer inn. Med teknologiske løsninger som kan forutse feil før de skjer, forbedrer vi sikkerhet og punktlighet.

Samtidig skjer denne utviklingen i hele samfunnet. Kjenne, som betegner seg selv som en teknologioptimist, beskriver dette som den fjerde industrielle revolusjon:

— Tingenes internett gir oss mulighet til å samle data om tilstanden til ulike objekter. Vi bruker smart teknologi som kunstig intelligens til å forutsi hva som vil skje i morgen innen mange områder, noe som gir store muligheter. Vi er bare i startfasen av å forstå hva som er mulig med kunstig intelligens i hele samfunnet, sier han.

Skal få flere tog i rute

De akutte feilene på jernbanen som får størst konsekvenser for de reisende, er ofte knyttet til infrastrukturen. Problemer med signalanleggene er kanskje den mest kjente feilen for de som reiser ofte med tog. En såkalt signalfeil kan oppstå av ulike årsaker. Det kan være:

– belegg på sporfelt: Signalanlegget får feilaktig varsel om at det er tog på sporet
– en sporveksel som ikke er i kontroll
– problemer ved planoverganger
– jordfeil

Denne typen feil blir kategorisert som signalfeil. Dette er den årsaken som bidrar til flest driftsavbrudd, altså feil som stopper togtrafikken. Bane NOR ser en nedgang i akutte feil som stopper trafikken når data fra overvåking blir brukt systematisk for å oppdage tilløp til feil. På strekningen Oslo-Bestum buker nå fagarbeiderne overvåking for å prioritere vedlikehold til rett tid, og akutte feil på denne strekningen er redusert.

Bane NOR fortsetter å implementere overvåkning for å prioritere vedlikehold basert på datadrevet innsikt på flere strekninger. Å bruke data for å forutse feil før det fører til stopp i trafikken, gir en dobbel effekt: en direkte økonomisk effekt ved å begrense akutt vedlikehold i sporet, og en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom færre innstillinger og forsinkelser for de reisende.

Les mer på banenor.no

Av Kristian Fabrizio

Next article