Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Kunstig intelligens løfter Avinor til Europatoppen
Sponset

Avinor bruker kunstig intelligens for å gjøre reiseopplevelsen for cirka 50 millioner passasjerer i året enda bedre. I 2022 ble Oslo lufthavn kåret til den mest punktlige flyplassen i Europa.

Mange er nok ikke klar over det, men når du reiser via Avinors flyplasser og sitter i flyet flere tusen fot oppe i lufta, har kunstig intelligens bidratt til å gjøre reisen din så effektiv som mulig. Kunstig intelligens er en av grunnene til at nettopp Norges hovedflyplass er den mest punktlige i Europa.

Avinor tenker på deg før du skal reise

Flere måneder før du skal ut og fly, har Avinors teknologi allerede tenkt på din reise. Kunstig intelligens sørger for at du og de titusenvis av andre som reiser samtidig med deg, får en smidigere reiseopplevelse i terminalen. For å lykkes med dette er det avgjørende å samle og dele data internt i Avinor og med partnere på lufthavnen, eksempelvis flyselskaper og vaktselskap. Avinor ruller i disse dager ut sitt nye konsept for datadeling, som skal møte det stadig økende databehovet.

— Dataene vi samler inn gir oss en utrolig oversikt, og evne til å tilpasse oss hurtig – så det er viktig at vi forvalter disse på en god måte, forklarer Lars Vågsdal, konserndirektør for Teknologi (CTO) i Avinor.

Lars Vågsdal

Konserndirektør for Teknologi (CTO) i Avinor

Når du sjekker inn bagasjen vil sofistikerte algoritmer analysere den mest effektive ruten gjennom bagasjeanlegget og ut til flyet ditt, basert på data om avgangstid og destinasjon. Som passasjer er du nok heller ikke klar over det store maskineriet bak i kulissene – hvor mennesker, kunstig intelligens, data og teknologi sørger for at driften på lufthavnen kan gå som planlagt.

— Det å holde flyene i rute er et komplisert samspill mellom menneskelig ekspertise og teknologiske systemer – og vi jobber kontinuerlig med å styrke dette samspillet, sier Vågsdal.

INNOVASJON I AVINOR

Avinor er en sentral aktør innen luftfart. Det er naturlig at vi tar en posisjon innen forskning, utvikling og innovasjon. Innovasjonsprosjektene våre har et globalt potensial, og erfaringene og kompetansen som bygges i forbindelse med dem er attraktivt internasjonalt.

Ser inn i fremtiden med prediktiv teknologi

Avinor gjør sikkerhetskontrollen til en stadig smidigere opplevelse for de nesten 50 millioner passasjerene som reiser til eller fra en av de 43 flyplassene i Avinors nettverk. I 2022 tok Avinor i bruk et nytt prediksjonsverktøy for å bedre trafikkflyten på Oslo Lufthavn.

— Prediksjon betyr å forutse. Med gode data, og det nye prediksjonsverktøyet, klarer vi å se flere måneder frem i tid – og kan strømlinjeforme passasjerflyten, sier Flemming Hølvold, digital forretningsutvikler i Avinor. 

Flemming Hølvold

Digital forretningsutvikler i Avinor

—​ Hvordan gjør dette min reiseopplevelse bedre?

— Hvis verktøyet anslår at det kommer 1093 passasjerer mellom klokken 15 og 16, kan Avinor justere sine operasjoner for å håndtere den forventede mengden passasjerer. Dette kan inkludere alt fra å skalere bemanning i sikkerhetskontrollen til å tilpasse det kommersielle tilbudet i samarbeid med partnerne på flyplassene, forklarer Hølvold. 

Han forteller at systemet henter informasjon fra flere kilder, for eksempel data fra flyselskapene, systemer med tilknytning til flyenes bevegelse samt skanning av billetter inne på flyplassen.

— Jo mer data verktøyet får, desto mer nøyaktig kan systemet forutsi hvor mange passasjerer som kommer til oss og nøyaktig på hvilke tidspunkt, sier Hølvold.

Hølvold forteller også at en ny versjon av verktøyet er på vei – hvor kunstig intelligens får enda større spillerom. 

— Systemet heter «Veovo Forecast». I den nye versjonen blir algoritmene selvopplærende – med andre ord lærer systemet av egne erfaringer. Det vil i sanntid kunne vurdere kvaliteten på prediksjonene, og justere i henhold til det, sier han.

Passasjerer i sikkerhetskontroll, Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor

Terese Karlsen, AFIS-Fullmektig – «Remote Towers Centre» i Bodø. Foto: Avinor

Studerer bruk av kunstig intelligens for fjernstyrte tårn

Ved verdens største fjernstyrte tårnsenter i Bodø, ser man også på mulighetene for å bruke kunstig intelligens. Fra Avinors «Remote Towers Centre» håndteres den daglige flytrafikken på elleve lufthavner, ved hjelp av avanserte systemer og kamerateknologi.

— Teknologien kan allerede i dag identifisere at noe beveger seg på flyplassområdet og i lufta, men den kan ikke gjenkjenne hva dette objektet faktisk er, forklarer leder for tårnsystemer i Avinor, Christian Raspotnig.

Derfor har Avinor nylig samarbeidet med studenter fra Høgskolen i Østfold og Kongsberg Gruppen om objektgjenkjenning. Her trenes teknologien opp til å gjenkjenne former som fugler, kjøretøy og luftfartøy. Basert på tilbakemeldinger lærer systemet seg å gjøre denne oppgaven bedre og bedre over tid.

— Det har vært et svært godt og verdifullt samarbeid mellom partene. Studentene har fått oppleve at det de lærer om kunstig intelligens i studiene er svært anvendbart og etterspurt, og Avinor og Kongsberg Gruppen har fått konkrete resultater som åpner for videre innovasjon av «Remote Tower»-teknologien, sier Raspotnig.

Leder Tårnsystemer, Christian Raspotnig (sittende) med studentene fra venstre mot høyre Andreas-Nicolai Kolstad Helsinghof, Julian Ihsan Alsemmani, Markus Kinn og Edward Alexander Bjerk Langstrand. Foto: Avinor

Avinor trenger flere teknologer for å utvikle fremtidens luftfart

— Avinor er inne i en spennende utvikling, og vi har noen av Norges største teknologiprosjekter på gang. Teknologi skal danne grunnlaget for fremtidens luftfart. Til denne viktige jobben trenger vi flere nysgjerrige og kloke hoder. Jeg oppfordrer derfor alle som har interesse for kunstig intelligens, og teknologi for øvrig, om å se på karrieremulighetene hos oss i Avinor, avslutter Vågsdal.

LEDIGE STILLINGER I AVINOR

Av Kristian Fabrizio

Next article