Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » KI avløser og hjelper radiologer
Sponset

Det er stor mangel på radiologer i helsevesenet, som kan medføre store forsinkelser, men her kan kunstig intelligens være til hjelp. Bildediagnostikk-selskapet Sectra kan sitte på løsningen.

De gjør det lettere for kundene å bruke KI i klinisk praksis, med en løsning som skaper en infrastruktur som, både teknisk, administrativt og sikkerhetsmessig, gjør det mye lettere for kundene å bruke den kunstige intelligensen.

– KI er en umoden teknologi, som riktignok er meget lovende, med mange kvantesprang i vente, sier Nynke Breimer, global produktsjef for Sectras KI-radiologi.

Nynke Breimer

Global Product Manager AI Radiology, Sectra Norge

Det er opp til sykehusene å finne ut hvilke problemer de vil at teknologien skal løse, altså hvilken programvare som virker på egne pasienter og kliniske oppsett.

Sectra hjelper brukerne å koble og integrere sin løsning med andre, med et brukergrensesnitt spesielt tilpasset helsepersonell. Foto: Sectra

Alt i ett brukergrensesnitt

– De må spørre seg hvordan radiologene og patologene samhandler med løsningene, og om de kommer til å stole på dem. Det vil kreve en del utprøving, og vi skaper en infrastruktur som skal bidra til at de lykkes, fortsetter Breimer.

– Nå som det kommer inn nye KI-aktører i øst og vest, må vi sørge for at brukergrensesnittet forblir oversiktlig og enkelt i bruk, sammen med partnerne vi best integrerer med, for her er det ikke snakk om et nytt vindu per applikasjon. Brukerne skal få den mest effektive opplevelsen i sin arbeidssituasjon, og føle seg hjemme og produktive til enhver tid.

Breimer advarer mot å stole blindt på KI:

– Helsepersonell vil fortsatt måtte verifisere algoritmens funn. Det er dyrebare pasienter vi snakker om, og vi må sikre at de får den rette behandlingen. Jeg ønsker alle fremskritt velkommen, men vi må sørge for at de underlegges korrekt validering. Innenfor mammografien får vi nå KI som kan prioritere pasientene, basert på mistenkelige lesjoner, men KI kan også hjelpe med å påpeke mangler og anomalier. Jo mer informasjon som mates inn i løsningene, og når vi har kultur for større KI-tillit, er det mulig at den også kan stille prognoser, tror hun.

Sectras salgssjef Oddbjørg Krogsvold forteller at kundene begynner å få gode erfaringer med den kunstige intelligensen:

– Både i Sverige og Norge er vi godt i gang på mammografi-feltet, der KI kommer inn som en slags nummer to-gransker. Screeningen skal nemlig analyseres av to radiologer. Vi ser nå at den ene av dem kan erstattes, og det er klart det frigir tid, forklarer hun.

Oddbjørg Krogsvold

Sales Manager, Sectra Norge

KI-markedsplass

– Som Nynke er inne på, kan KI også prioritere de forskjellige funnene, ikke minst i forbindelse med akutte og tidskritiske tilfeller, som hjerneblødning. I slike tilfeller er arbeidslistene i vår løsning utformet slik at radiologene tar tak i det mest kritiske først. Men også for andre tilfeller, som mammografi, kan denne prioriteringen brukes. Den svenske helseregionen Värmland bruker en mammografi-applikasjon fra vår partner ScreenPoint, én av mange partnere som er tilgjengelig på Sectra Amplifier Marketplace, hvor kundene våre kan velge mellom et bredt spekter av sertifiserte KI-løsninger.

– Vi hjelper brukerne å koble og integrere vår løsning med andre, med et brukergrensesnitt spesielt tilpasset helsepersonell. I noen av sykehusenes forskningsmiljø lages egne algoritmer, som vi på sikt vil inkludere i plattformen, tilgjengelig kun for kunden som eier dem

– Nå har vi over lengre tid sett at rutineoppgaver, som mammografi, brudd- og lungescreening, utføres ved hjelp av KI, og ja, det er motivert av et behov for effektivisering, men også av kvalitet, som også blir bedre. Jeg tror også vi vil se mer KI-samkjøring av journaldata, diagnostikk og logistikk. Det jeg tror vi kan fastslå, er at vi befinner oss i begynnelsen av endringer som kan vise seg vel så revolusjonerende som innføringen av internett, avslutter Oddbjørg Krogsvold.

Av Jarle Petterson

Next article