Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » AI-etikk i praksis
Kunstig intelligens

AI-etikk i praksis

Når AI nå tas i bruk i stadig flere bransjer og områder, påvirker spørsmålet om AI-etikk flere og flere forretningsområder.

avatar

Dominic Robinson

Eier, Robinson Consulting

Tradisjonelt har etikk vært et regulatorisk eller juridisk spørsmål, vanligvis knyttet til korrupsjon eller bestikkelser; og dermed også vært et område for omdømmehåndtering.

Med AI og andre avanserte teknologier er det ikke nødvendigvis slik. Etikk knyttet til kunstig intelligens påvirker alle slags områder og avdelinger i en organisasjon. Det kan være en utfordring knyttet til merkevare, kundebehandling, samfunnsansvar, logistikk og forsyning, risikostyring, styrerommet, eller rekruttering (spesielt for teknisk talent – de mest etterspurte ansatte i verden i dag, som i økende grad stiller krav til etikk fra sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver.)

Morgendagens regler

Fra et tradisjonelt synspunkt, juridisk eller lovgivningsmessig, trenger ikke organisasjoner bare å forstå dagens regler, men også morgendagens – på kommunalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det er imidlertid frykt blant organisasjoner som jobber i high-speed datadrevne og svært innovative bransjer at «å tenke etikk» kan være et håndbrekk på innovasjon. Dette er forståelig, og gjenspeiler at mange ser på utfordringen som et «problem som skal løses».

Men AI har endret hvordan vi må forstå etikk, og gapet mellom kravet om etikk og tilnærminger til etikk som er skreddersydd disse nye teknologiene er økende. Å ta etikk seriøst betyr ikke å ofre lønnsomhet, konkurranseevne eller omstillingsevne. I Norden har vi bevist at det er fullt mulig å være internasjonalt konkurransedyktig og nyskapende, samtidig som vi tar langsiktig bærekraft på alvor – og etikk er en stor del av den suksesshistorien.

En god mulighet

Løsningen? I stedet for å se på etikk som et “problem som skal løses» – gjør det motsatte! Se på det som en mulighet. I stedet for å tenke på hvordan det kan bidra til å minimere potensiell skade, tenk på det som en måte å akselerere innovasjon og sikre langsiktige, bærekraftige fordeler.

De fleste organisasjoner har så vidt startet jobben med å oppfylle de nye etiske kravene som blir stilt fra kunder samt nåværende og fremtidige ansatte. Og å gå fra krav til realitet krever en ny tilnærming til en organisasjons etiske infrastruktur.

Felles etiske retningslinjer

Hvert selskap er forskjellig. Hver etikkløsning må være unik og skreddersydd til organisasjonens spesifikke behov. Den må også ha rom for å utvikle seg etter hvert som behovene endres – den må være smidig og flytende. En etikkløsning kan være så enkel som felles etiske retningslinjer for et selskap (code of conduct) men kan også være mye mer kompleks og inkludere eksempelvis retningslinjer for salg, sjekklister for databruk, produktretningslinjer, en intern diskusjonsgruppe og kvartalsmessige gjennomganger av alle system – alt avhengig av organisasjonens behov.

Ny teknologi kommer med nye etiske dilemmaer, men også muligheter. Etikk kan bidra til å fremme en innovasjonskultur som kan hjelpe organisasjoner å operasjonalisere avanserte teknologier. Etikk kan bidra til å skape en mer tillitsfull og samarbeidende kultur, som oppmuntrer folk til å ønske å eksperimentere, innovere og pushe grensene. Det trenger ikke være «avdelingen som sier nei» – det kan være rakettdrivstoff for innovasjon – hvis det gjøres riktig.

Av: Dominic Robinson, www.robinsonconsulting.co  

Next article