Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Vår historie – 45 år med trykkavløp
Sponset

Å være pioner er ikke alltid så lett. For 45 år siden var trykkavløp fra Skandinavisk Kommunalteknikk noe helt nytt, noe som utfordret etablerte sannheter. Men vi så potensialet i våre revolusjonerende og miljøvennlige løsninger.

I 1975 introduserte daværende Skandinavisk Kommunalteknikk, sammen med en samling ingeniører fra Platzer Bygg, det første trykksatte avløpssystemet i Sverige – LPS®, Low Pressure Sewer, lett trykksatt avløp på norsk.

Hva er LPS?

LPS betyr ”Low Pressure Sewer”. I Norden benyttes begrepet LTA – Lett trykksatt avløp, som betyr det samme.
SKTs originalproduserte LPS-konsept kobler fleksibelt flere pumpestasjoner sammen, og skaper et nett bestående av rør i mindre dimensjoner.

Fremtidsrettet og miljøvennlig VA-løsning

Ideelt for hus- og hytteområder i kupert terreng med spredt bebyggelse og lange avstander til kommunalt vann og avløp.

Trykkavløp må ikke forveksles med en tradisjonell selvfallsløsning. Faktisk benyttes LPS® trykkavløp som et alternativ der en selvfallsløsning er vanskelig eller for kostbar å implementere. Det gjelder for eksempel ved bebyggelse i kupert terreng, der det er store høydevarasjoner, problematisk å legge rør på frostfri dybde uten å sprenge, lang avstand mellom eiendommer eller nærhet til sjø.

Ved å benytte Isoterm-ledning (frostfri ledning som trekker minimalt med strøm) vil det kunne unngås å sprenge for å føre frem vann og avløp. Grunne grøfter som inneholder avløp, vann, strøm og fiber i samme grøft, med kun 30 cm masse over, bidrar oftest til langt lavere kostnader i prosjektet, så vel som minimale terrenginngrep i sårbare miljøer. Dersom trykkavløpet legges uten strøm i samme grøft kan det legges direkte på bart fjell, så vel som under vann, i spesielt sårbar natur eller hvor miljøhensyn er særs viktig.

Fordelen med lett trykkavløp er at man ikke trenger ta hensyn til fall på avløpsnettet. LPS-avløp fra Skandinavisk kommunalteknikk AS har en løftehøyde på opptil 60 meter mellom stasjonene – noe ingen konkurrent slår per dags dato!

Totalleverandør av VA-systemer

Vi kan vann og avløp. I over 45 år har Skandinavisk Kommunalteknikk levert skreddersydde trykkavløpsløsninger til kommuner, VA-vel og selvstendige anlegg. 2 millioner brukere og 600 000 LPS-installasjoner globalt – SKT er din naturlige partner når et nytt avløp skal legges.


Foto: SKT

På tide å legge nytt avløp?

Vi kan vann og avløp. I over 45 år har Skandinavisk Kommunalteknikk levert skreddersydde trykkavløpsløsninger til kommuner, VA-vel og selvstendige anlegg. Vi er totalleverandør av VA-systemer. To millioner brukere og 
600 000 LPS-installasjoner globalt – SKT er din naturlige partner når et nytt avløp skal legges.

Vårt originalprodukt, trykkavløpet LPS®, har etterhvert blitt et naturlig innslag på mange eiendommer i hele Norden og Polen, samt i Hellas, Ungarn, Frankrike, Serbia og på Grønland.

Kvalitet, bærekraft og kunnskap har vært ingrediensene i suksessoppskriften. Vi hjelper våre kunder fra start til slutt: rådgivning, prosjektering av VA-prosjekt, byggeledelse og dimensjonering.

Din støtte gjennom hele VA-prosjektet

Har du fått pålegg fra kommunen om å legge nytt avløp? Eller bygger du hus eller hytte utenfor det kommunale ledningsnettet? Kanskje er du grunneier og usikker på hvordan du skal gå frem?

Et VA-prosjekt kan være komplisert og det må tas mange beslutninger underveis. Ved å overlate dette arbeidet til SKT forenkles prosessen fra start til slutt. Skandinavisk Kommunalteknikk prosjekterer og dimensjonerer VA-løsninger og er din naturlige samarbeidspartner fra idéfasen til gjennomføring og drift.

Skandinavisk Kommunalteknikk har 45 års erfaring med VA-utredninger og er spesialister på VA-prosjektering av trykksatte avløp og frostsikring.

Vi utreder hvilken metode og avløpsløsning som passer best i deres nærmiljø. Hvordan ser området ut? Hvor mange husholdninger skal inngå i avløpsnettet? Hvor lang avstand er det mellom eiendommene? Hvor store høydeforskjeller er det mellom eiendommene? Dette er eksempler på kritiske parametere som kartlegges i en VA-utredning, og som utgjør grunnlaget for avløpsløsning og kostnadsberegning i hvert enkelt tilfelle.

Kontrollavtale – LPS® Sikker drift

Tilgang til vann og avløp er noe de fleste av oss ser på som en selvfølge. Siden avløpspumper er en vesentlig del av anlegget oppstår problemene raskt dersom noe skulle inntreffe.

For å minimere risikoen for driftsforstyrrelser og på kortest mulig aksjonstid kunne rykke ut og rette opp eventuelle uhell, tilbyr vi årlig kontrollavtale “LPS® Sikker Drift”. Utførelse av kontroll/tilsyn foretas kun av godkjent, eller sertifisert LPS® servicetekniker, eller servicepartner som er godkjent av SKT AS.

Ved tegning av en femårs kontrollavtale økes garantitiden til fem år mot fabrikasjonsfeil. Når denne kontrollavtalen går ut kan det, ved tegning av ny avtale, tilbys en begrenset garantiordning for en ny periode. Les mer om LPS® Sikker Drift her.

LPS – Sikker drift

Igangsetting og kontrollavtale for din trygghet!

Forfatter: SKT AB / Ann-Kristin E. Ødegaard, salgs og markedsansvarlig i Skandinavisk kommunalteknikk AS

Next article