Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » VA-juskonferansen: Sikre deg siste nytt
Sponset

«Vann, avløp og nye rettsregler 2019» går av stabelen 27. og 28. november på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Få innsikt i konkrete regler, og forvaltningen av disse med eksempler fra små og store vann- og avløpsvirksomheter.  Vi gir deg en oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

I løpet av høsten skal arbeidet med oppfølging av Overvannsutvalgets utredning (NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder») konkretiseres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å fremme et lovforslag om endringer i plandelen av plan- og bygningsloven i løpet av året. I tillegg skal Miljødirektoratet og DiBK innen 15. november foreslå endringer i sine regelverk overfor henholdsvis Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Totalentrepriser er fortsatt den viktigste kontraktsformen for de store entreprenørene, men også for store utbyggere som Statsbygg og OBOS, men overgangen til samspillkontrakter er for mange en ønsket utvikling. Flere kommuner vurderer nå samspillkontrakter med risikodeling for ledningsfornyelser.

Få gode råd

På konferansen vil du både få en oversikt over regelutviklingen og konkrete råd og eksempler til bruk i hverdagen. Sikring av vann og avløp i plan- og byggesaker er jevnlig på VA-jusmenyen. Påslipp til avløpsnettet er fortsatt ikke godt nok regulert. Riksantikvaren har kommet med nye spilleregler for ledningsarbeider for å beskytte kulturminner i bakken.

I 2018 var vi 253 deltakere, og 83 kommuner i salen. VA-juskonferansen gir deg en god mulighet til oppdatering og ikke minst til å møte resten av nettverket i bransjen.

Gir svar på dine spørsmål

Også i år arrangeres «vannbransjens juridiske verksted» der programkomiteen stilles til disposisjon for deltakere som har spørsmål eller problemstillinger.

Konferansen vil videre gi deg som jobber med vann eller avløp en kortfattet oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

Målgrupper

  • – Ledere og ansatte i kommunale, interkommunale og private virksomheter innen vannbransjen.
  • – Driftsassistanse og konsulenter/veiledere som hjelper de mindre virksomhetene.
  • – Byggesaksbehandlere og andre saksbehandlere i kommunal forvaltning.
  • – Økonomimedarbeidere som jobber med vann og avløp i kommuner og selskap.
  • – Rådgivere for vannbransjen.
  • – Jurister som jobber med vann-, forurensnings- eller vassdragsspørsmål.
  • – Godkjennings- og tilsynsmyndigheter. (Mattilsynet, helsesjefer, fylkesmannens miljøvernavdeling, Miljødirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og så videre)
  • – Bedrifter og andre som berøres av regelverket for vannbransjen.
  • – Planmyndigheter.
  • – Politikere med interesse for vannbransjen, infrastruktur og kommunalteknikk.

Dokumentasjon

Norsk Vann samlet regelverk, juridisk informasjon og hjelpemidler for vannbransjen, herunder boken Vann- og avløpsrett og selvkostveiledningen.

Konferansen gir deg oppdateringer på hva som er nytt det siste året.

For mer informasjon se: www.tekna.no/vajus2019

Av: Tekna

Next article