Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Samler hele kollektiv-Norge i et sømløst tilbud
Sponset

For å få folk til å reise kollektivt, er det viktig at planleggingen er enkel og at reisen går sømløst. Entur knytter hele kollektiv-Norge sammen, slik at det blir enklere å planlegge, kjøpe og reise bærekraftig.

– Det skjer mye innen transportsektoren for tiden. Nye transportløsninger og nye aktører kommer på banen. I fremtiden vil vi kanskje ha førerløse biler og busser, og vi får nye forretningsmodeller, med delebil og transport på bestilling. Og så har vi disse nye transportmidlene, som man kan elske eller hate. Jeg snakker om elsparkesyklene, og enten man liker det eller ikke, gjør de noe med hvordan folk beveger seg, sier Christel Borge, administrerende direktør i Entur.

I Entur-appen kan man søke opp reiser fra dør til dør. Man kan også finne mindre transportformer i enden av reisen, som bysykler og elsparkesykler, og man kan kjøpe billetter i appen. Få andre land har en nasjonal reiseplanlegger der man også kan kjøpe billetter.

– Nå vil vi at flere skal begynne å benytte appen, slik at både nordmenn og utenlandske turister enkelt kan komme seg rundt i Norge med kollektivtransport, sier Borge.

Digital og bærekraftig infrastruktur

Borge forteller at Entur er en nasjonal operatøruavhengig reiseplanlegger og «one-stop shop». Appen knytter de ulike transportformene sammen, og gir et sømløst tilbud til de reisende. Entur jobber på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og fungerer som digital infrastruktur for norsk kollektivtransport.

– Når man hører ordet infrastruktur, tenker man gjerne på skinner og asfalt. Fysisk infrastruktur er kjempeviktig, men vi trenger også god, digital infrastruktur for å utnytte den fysiske enda bedre, sier Borge.

Samler inn og forvalter data

Alle som driver med persontransport skal sende inn data i form av produkter, transportmiddel, rutetider og stoppesteder. I dag sender 60 transportaktører inn data, og de aktørene som har systemer som viser sanntidsinformasjon, deler dette med oss.

– Vi samler inn, foredler og deler åpent kollektivdata fra de norske kollektivselskapene. Dataen bruker vi til å lage nye løsninger og bedre tjenester, slik at tilbudet i norsk samferdsel blir mer tilgjengelig og mer brukervennlig. Med åpne APIer er det nesten ikke grenser for hva Entur kan være med på å bidra til av verdiøkende produktutvikling sammen med omkringliggende interessenter og selskaper. Data er gjenbrukbart og er gull verdt, og vi gjør oss klare for en bærekraftig, spennende og grønn fremtid, sier Borge.

Kan forutsi hvor full banen er

– For at en digital infrastruktur skal kunne gi best mulig verdi er det avgjørende med velfungerende samarbeid mellom flere aktører, sier Borge og trekker frem et spennende samarbeid med Skyss, som er Vestland fylkeskommunes kollektivselskap.

– Vi jobber med å lage en algoritme som predikerer hvor full Bybanen eller bussen er når den kommer. Her bruker vi tellesystemet i døra til grunn for data. Dette kan være en aktuell tjeneste for mange fremover, særlig med tanke på læring fra pandemien, sier direktøren videre.

– Vi håper på flere fruktbare samarbeid om enkle og bærekraftige reiser. I Entur pleier vi å si at vi kommer lenger sammen, sier hun.

Les mer om EnTur her!

Next article