Home » Kritisk infrastruktur » Undersjøiske tunneler og prefabrikkerte bygg
Sponset

Til tross for at Roxel Infra er en relativt ung bedrift, har de allerede klart å etablere seg som en tungvekter innen tunnelutbygging.

Roxel Infra er en totalteknisk leverandør av produkter og tjenester innen tunnel og samferdsel. De er i dag en av Norges største aktører på sitt felt, og har hatt ansvar for flere av de største tunnelprosjektene de siste årene. Ryfast-tunnelen, som var Roxel Infras første store prosjekt, sto ferdig i 2019. Det er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. 

Siden den gang har de fortsatt å lande andre store kontrakter, og har etter hvert etablert seg som en stor og solid aktør på markedet når det gjelder tilrettelegging av alt teknisk utstyr i tunneler. Selskapet er ikke er redd for å gi seg i kast med store prosjekter.

– Vi liker å fremstå som noen som utfordrer det etablerte og som samarbeider med de flinke. Noen som ser etter nye løsninger og nye måter å gjøre ting på, sier Sigve Sandvik, daglig leder i Roxel Infra.

Også samarbeidskulturen står sterkt i selskapet. De liker å knytte til seg gode samarbeidspartnere og underleverandører.

Sigve Sandvik

Daglig leder i Roxel Infra

Store tunnelprosjekter

Roxel Infra har halt i land flere store prosjekter de siste årene. Ryfast-tunnelen er den største.

– Den er jo nesten tre mil. Vi leverte like mange tekniske rom som til to store oljerigger. Du har nesten en million meter med kabel, sier Sandvik.

Et annet stort prosjektet, er tunnelprosjektet på Færøyene fra 2018. Det er verdens nest lengste undersjøiske tunnel for biltrafikk. Sandvik hadde vært på Færøyene i forkant og gjort research og funnet en samarbeidspartner der, selskapet El-Service. For å kunne  jobbe på Færøyene, ble de faktisk nødt til å etablere et eget foretak der.

– Hvis du skal inn i et annet land, så er det en del formaliteter du er nødt til å forholde deg til, både med momsmyndigheter, skattemyndigheter og toll. Du skal ha mye utstyr inn, sier Sandvik.

Akkurat nå holder de på med et prosjekt på strekningen mellom Værnes og Ranheim. Denne veistrekningen skal nå utvides. Det skal lages doble veier og tunneler. Tre tunneler blir plutselig til seks.

– Det er en av de større kontraktene for tiden, og den går over fire år, sier Sandvik.

Dette er et samhandlingsprosjekt, et såkalt Joint Venture, der de samarbeider de spanske Sice. Utfordringen i dette prosjektet, er at trafikken må fortsette som før. Det finnes ingen andre veier.

– Den første tunnelen blir ferdig neste år. Når vi har utrustet den, må vi rute bilene over i den nye tunnelen, mens vi oppgraderer den gamle. Det blir jo en utfordring i seg selv, sier Sandvik.

Mindre tid, penger og CO2 med prefabrikkerte bygg

I tunneler må det være tekniske bygg hver halvannen kilometer. Dette er bygg der alle elektriske tavler, styresystemer, mobildekningsforsterkere, DAB-radio, samt batteri-backup plasseres. Roxel Infra holder nå på med å utarbeide en prototype for prefabrikkerte tekniske bygg, en Rox-Box. Disse prefabrikkerte byggene vil bidra til store besparelser, blant annet fordi man lettere kan bytte ut betong med mer miljøvennlige materialer. Men den aller største besparelsen, er i forbindelse med selve byggeprosjektet, tunneldrivingen.

– Du kan redusere tiden med flere måneder per teknisk bygg. For det eneste de gjør er å lage et tverrhull og planere det. Så kommer vi med bygget vårt når de er ferdig. Det sparer oss for mye tid, og folket slipper å jobbe i et område med mye fuktighet og støv. 

Dette er et konsept som de har fått støtte fra Innovasjon Norge for å gjennomføre. De regner med å bli ferdige med prototypen før sommeren.

– Vi har gjort noen beregninger på dette. Vi ser at vi kan spare cirka 6,5 tonn CO2 per teknisk bygg ved å produsere det i et annet materiale.

Det er bare besparelsen på selve bygget. I tillegg sparer du både tid og penger.

–  Du har mindre maskiner, mindre diesel-utgifter og mindre tid for folk på byggeplassen. Alle de tingene er jo med på å spare inn, så det totale regnestykket blir på mye mer, avslutter Sandvik.

Les mer på roxel.no.

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel