Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Ønsker flere dyktige til godt arbeidsmiljø
Sponset

De første hundre med kompetanse på infrastruktur er allerede med, men i HRP jakter vi stadig på de gode hodene. De som trives med å prestere og som ønsker seg utfordrende prosjekter som gjør at de gleder seg til hver dag på jobb.

Viktig samfunnsbygging for å sikre at vi har en infrastruktur som står seg gjennom de utfordringer Norge vil møte i framtiden, betyr at både mange og store oppdrag også ligger foran oss i HRP. HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. Vi tar ledelsen i komplekse prosjekter fra tidlig fase til ferdig bygget. I dette systemet er avdeling for infrastruktur en nasjonal vertikal i selskapet. HRP har mer enn 20 kontorer over hele landet, fra Alta i nord til Lillesand i sør.

– Den samlede kompetansen innen alle fagfelt kan utnyttes hvor det måtte være i Norge. Det betyr at vi ved alle kontorer kan utnytte ressursene vi har i vår avdeling for infrastruktur. Vi legger opp til samhandling mellom en god lokal kunnskap og en bred nasjonal kompetanse. Gjennom samarbeid på tvers av avdelingene i HRP, kan vi også løse en rekke av de nye utfordringene vi står overfor når kritisk infrastruktur skal bygges, sier Lasse Alexandersen, direktør for infrastruktur i HRP.

Må tette et stort vedlikeholdsgap

Han legger til at det ikke bare er gjennom å bygge ny infrastruktur for å møte behovene til en økende befolkning og nye utbygginger HRP vil være med på.

– Estimater for etterslepet på vedlikehold innen VA er beregnet til nærmere 400 milliarder kroner. I tillegg er det nå enighet om en NTP med en ramme på 1200 milliarder kroner. Oppdragene står i kø både for Norge og oss i HRP. Allerede er mer enn 100 dyktige HRP-medarbeidere involvert i det løftet som gjøres innenfor infrastruktur, men vi har behov for enda flere av de beste kandidatene.

– Norge står foran en enorm utfordring, vi må bygge infrastruktur for fremtiden og samtidig tette et stort gap i vedlikehold av eksisterende infrastruktur, sier Alexandersen.

Den gamle jernbanebrua på Hell er historie og erstattet med en ny og moderne bru. Et prosjekt ledet av HRP. Foto: HRP

Behov for dyktige fagfolk

HRP har rammeavtaler med de fleste offentlige utbyggerne innen infrastruktur, Bane NOR, Nye Veier, SVV, Bybanen og ikke minst Fornebubanen.

– Vi er allerede en attraktiv leverandør av tjenester til våre kunder, men vi ser at det fortsatt er et stort potensial i markedet. For å utnytte dette må vi ha de dyktigste fagfolkene, det være seg prosjektledere, byggeledere, SHA rådgivere, ytre miljø rådgivere, kvalitetsrådgivere eller kontraktsrådgivere, sier Alexandersen, og fortsetter:

– De som liker å arbeide i et prestasjonsmiljø, og hver dag vil løse oppgaver som vil lage et varig inntrykk, de som om 30 år ønsker å se tilbake på de viktige samfunnsoppgavene de har bidratt til å løse – det er folkene vi ønsker ha med på laget. Fornebubanen, Ringeriksbanen, E18 Vestkorridoren, Ny Vannforsyning Oslo (NVO), hadde det ikke vært spennende å kunne si «dette var jeg med på å bygge»?

Best på ansatt-tilfredshet

HRP er inne i sitt andre tiår med vekst, og veksten skal fortsette. Infrastruktursatsingen skjer ikke bare med utgangpunkt i Oslo, den er en nasjonal vertikal i HRP med satsinger både i Bergen og Trondheim. Begge steder med store investeringer innen både vei og bane.

– HRP har mer enn 20 kontorer over hele Norge, så allerede før korona har vi bygget oss gode systemer for å faglig samarbeide på tvers av kontorer og regioner. Og dette er jo noe vi har perfeksjonert det siste året. 

HRP ble i 2020 kåret til et Great Place To Work. Dette var en anerkjennelse av den investeringen HRP har gjort i å ha fornøyde ansatte.

– Vi har et prioritert mål å være best på ansatt-tilfredshet, noe vi er stolte av å si at vi er! Når vi rekrutterer skal vi fortsatt se etter folk som bidrar til å gjøre arbeidsdagen i HRP til noe de ansatte gleder seg til.

Tekst: Tor-Hartvig Bondø, HRP

Next article