Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Nye værmønstre krever nye måleinstrumenter innen vann og avløp
Sponset

Klimaendringer og reguleringer fra Nasjonal bærekraftstrategi, DSB, drikkevannsforskriften og forurensningsforskriften, gir store utfordringer for vann- og avløpssektoren. Ved å bruke selvgående, batteridrevne målere for analyse og datafangst, kan kommunene være mer forberedt.

– Mer ekstremvær gir uforutsigbarhet i fremtiden. Det vi foreløpig kan se, er at den totale nedbørsmengden er i endring. Dette gir høyere belastning i avløpsnettet, som igjen gir økt risiko for skade på infrastruktur, bebyggelse og lokal forurensning, sier Wiggo Hellerud i Xepto.

Xepto har utviklet overvåkningsløsninger som er batteridrevne. Sammen med sensorer, som krever minimalt med strøm, vil disse kunne gi kommunene data fra steder hvor det tidligere ikke var mulig.

– Xepto har mange års erfaring med å montere utstyr i det vi kaller «ekstreme rom». Installasjoner under bakken er et slikt sted. Det setter store krav til materialvalg og tetninger, sier Hellerud.

Robust, fleksibel og strømgjerrig

Alle sensorene i produktserien CityGuard sender data via BLE (Bluetooth Low Energy) til en kommunikasjonsterminal. Ved å benytte BLE nede i kummen, kan kommunikasjonsterminalen snakke med mange sensorer simultant. Dette gjør hele løsningen mer robust, fleksibel og strømgjerrig. Det er helt avgjørende på steder hvor det verken er strøm eller annen infrastruktur.

CityGuard er en serie av unike og tilnærmet drifts- og vedlikeholdsfrie målere som optimaliserer avløpshåndteringen og vannforsyningen i kommunen. Les mer her.

Fra terminalen sendes dataene sikkert videre via mobilnettet i de «båndene» som er tilrettelagt for slik kommunikasjon; NB-IoT og/eller LTE-M, til Xeptos servere. Disse båndene finnes både i 4G- og 5G-nettet. Dataene finnes tilgjengelige i Xeptos egen webportal for datafangst, analyse og varsling. Denne webportalen er tilgjengelig fra PC og Mac, smarttelefoner og nettbrett. Data kan også enkelt hentes ut i andre analyseverktøy hvis man ønsker det, og overføringen kan skje automatisk.

– Terminalen er konstruert for å samle data i mange år uten tilsyn. Både sensorene og terminalen er i tillegg nærmest drifts- og vedlikeholdsfrie, sier Hellerud.

Produkter laget for ekstreme rom

CityGuard fungerer som et frittstående system, men kan også integreres med de fleste styringssystemer og toppsystemer. Alle delene som inngår i CityGuard-serien er konstruert for å kunne tåle de påkjenningene som finnes under bakken.

– En annen vesentlig faktor, er å gjøre det som skal settes ut så monteringsvennlig som mulig. Dette er viktig for de som skal installere dette under bakken. HMS er viktig og alle deler kan monteres med hansker på, sier Hellerud.

Mobildekning er også viktig, og Xepto har i samarbeid med Ulefos utviklet kumrammer med antenne, da det kan være vanskelig å få mobildekning nede i en kum. I tillegg finnes antenner for montering i asfalt, samt i mast.

Mange bruksområder

CityGuard-serien har mange bruksområder.

– I Norge renser vi mye rent vann. Dette kommer av innlekk i avløpsnettet. Hvor innlekkene skjer i avløpsnettet, er en vanskelig oppgave for kommunene å identifisere. Xeptos løsning benytter blant annet radar for å måle kapasiteten i nettet, sier Jørgen Schibsted, daglig leder i Xepto.

CityGuard-serien støtter også forventet krav til mengdemåling fra nødoverløp.

– For å kunne ha en referanse på kapasiteten avløpsnettet kan tåle av innlekk, må kommunene ha tilgang på nedbørsmålere. En nedbørsmåler viser lokale værdata. Satt opp med øvrige målere, gir dette kombinasjonsdata med verdifull innsikt i sammenhengen mellom lokalt vær og kapasitet i ledningsnettet, noe som også kommer til nytte i skadeoppgjør eller regressaker, sier Schibsted.

Xepto er et IoT-selskap som jobber med overvåkning, rapportering og alarmering i ekstreme rom. Les mer her!

Av Marte Frimand

Next article