Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Lanserer Digital hovedplan for VA-forvaltningen
Sponset

Fra å være en statisk pdf, vil Digital hovedplan bli en interaktiv, levende og oppdatert digital plan som vil gjøre arbeidet og rapporteringen enklere for kommunene. Prosjektet utvikles av VA Visjon med støtte fra Folkehelseinstituttet.

Hovedplanen er VA-forvaltningen og innbyggernes sikkerhet. Likevel er dagens plan så lite brukervennlig, at den ofte blir liggende i skuffen, i stedet for å brukes som et aktivt arbeidsdokument. VA Visjon utvikler nå en digital hovedplan for Frogn kommune. Dette innebærer et tett samarbeid der den digitale hovedplanen tilpasses krav og ønsker fra kommunen. Forhåpentligvis vil dette skape verdi for flere kommuner etter hvert.

– Dagens hovedplan er et «dødt» dokument som blir oppdatert hvert fjerde til tiende år. Den beskriver problemer og tiltak ti til tolv år frem i tid. Hvert år kommer det nye behov og tilhørende ideer, krav og løsninger. Da blir hovedplanen fort utdatert, sier Lars Buhler, avdelingsleder drift – vann, avløp og renovasjon, Enhet for teknisk drift og forvaltning i Frogn kommune.

Rådgivning og programmering

I tillegg til arbeider med hovedplaner og rådgivningstjenester inn mot VA-bransjen, driver VA Visjon også med programmering og digital utvikling.

– Det er få VA-konsulenter som har en solid erfaring med både hovedplaner og programmering. Dette setter oss i en unik posisjon for å utvikle en digital hovedplan, sier Hans Martin Eikerol. Han leder satsningen i VA Visjon. Eikerol har lang erfaring med hovedplaner, og var med å utvikle DiVA-metodikken som er blitt en foretrukket metode for arbeid med hoved- og saneringsplaner i mange kommuner.

Den digitale hovedplanen vil åpne for fortløpende vedlikehold. Det vil bli en transparent og modulbasert digital løsning som sammenstiller og gir full kontroll på kommunens egne data. Man kan kontinuerlig oppdatere mål, strategier og tiltak, og følge med på utviklingen og status for målene. Dermed vil man alltid kunne ha et oppdatert beslutningsgrunnlag.

Riktige prioriteringer basert på oppdaterte data

– En kommune har i dag flere verktøy og programmer som ikke snakker sammen på en god måte. Dette kan være alt fra databaser og Excel-ark til «boka til Jonny». En stor fordel med den digitale hovedplanen, og måten man jobber i denne, er at man kan sammenstille data fra allerede eksisterende datakilder i kommunen og visualisere dette, sier Eikerol.

Med et VA-nett med stort investeringsbehov, er det svært viktig til enhver tid å ha full kontroll på situasjonen i kommunen. En digital hovedplan vil være et godt verktøy for å sikre riktige prioriteringer i kommunens VA-forvaltning, slik at hver investert krone blir brukt på best mulig måte.

Økt forståelse for VA-sektoren

Hovedplanen er et offentlig dokument og en presentasjon og visualisering av kommunens prioriteringer og arbeid. Ved å sammenstille og visualisere uavhengige datakilder, vil den digitale hovedplanen gi alle ansatte i kommunen et betydelig bedre og mer komplett bilde av kommunens arbeider og status. Relevante deler av hovedplanen kan tilgjengeliggjøres åpent etter eget ønske. Dette vil på en enkel måte kunne skape en bredere forståelse for VA-sektoren hos abonnenter og politikere, og gi økt transparens og engasjement.

Søker flere samarbeidspartnere

VA Visjon søker nå flere samarbeidspartnere til innovasjonsprosjektet for Digital hovedplan.

– Dette vil føre til at vi kan etablere en mest mulig komplett løsning. Flere partnere skaper en mer allsidig løsning, sier Eikerol, og oppfordrer nysgjerrige kommuner, som ønsker å digitalisere sine hovedplaner, til å ta kontakt.

Les mer på va-plan.no.

Av Marte Frimand

Next article