Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Kulene som fanger opp tilstanden til kraftlinjene
Sponset

Heimdall Power har utviklet en kule som skal bidra til å digitalisere strømnettet. Nå er de på vei ut i Europa.

– Behovet for å ha kontroll på strømnettet blir stadig viktigere. Vår kule, som vi kaller et neuron, har sensorer som fanger opp tilstanden til linjen og vår maskinlærende software behandler denne nye datastrømmen, sier daglig leder Brage W. Johansen i Heimdall Power.

Data om linjens temperatur, vinkel, vibrasjon og strømkvalitet er sentralt. Dette er nyttig informasjon for å kjøre linjen optimalt med så mange megawatt den til enhver tid tåler. Kulen kan også predikere ising på linjene.

Gaglig leder Brage W. Johansen i Heimdall Power. Foto: Kristofer Ryde

Øker kapasiteten

– Vår løsning vil i snitt kunne øke kapasiteten på nettet med 25 prosent. For noen linjer mye mer enn det. Vi vil dermed kunne redusere behovet for å bygge nye linjer, som både er dyrt og ressurskrevende, sier Johansen.

Han mener kulen vil føre til bedre nettplanlegging, mer presist vedlikehold og bedre diagnose av nettet.

Kulen festes direkte på strømlinjen, noe som kan gjøres med spenningen på, og som tar under fem minutter per kule. Den kommuniserer på mobilnett eller radio, og informasjonen kan gå direkte inn i kundens datasystemer.

Les mer om kulen som kan øke kapasiteten på nettet med 25 prosent.

Erfarne gründere

Gründerne i selskapet har lang erfaring med hva som skaper suksess med oppstartsselskaper. Selv har Johansen vært med å bygge opp elbil-ladeselskapet Zaptec, som nå er børsnotert og har milliardverdi.

– I arbeidet med Zaptec reiste jeg mye rundt i verden for å sjekke markedet for elbil-ladeinfrastruktur. Da oppdaget vi at kundene og myndighetene var veldig bekymret for strømnettet. Det var overraskende, forteller Johansen.

Han sier dette var motiverende og nyttig lærdom når Heimdall Power-løsningen ble utviklet. I tillegg er han svært motivert av at det grønne skiftet ikke kan lykkes uten en oppgradering av strømnettet.

– Datasentre, batterifabrikker, lading av elferger, alle grønne prosjekter trenger stabil og mye elektrisitet. Denne strømmen må komme fra et robust og veldrevet strømnett. Uansett hva du skal gjøre innen det grønne skiftet er du avhengig av strømnettet, sier Johansen.

Nye krav

– Ekstremvær, mer variabel kraft fra vind og sol, samt elektrifisering av samfunnet har skapt en helt ny verden for kraft- og nettselskapene. Det stiller nye krav til dynamikken i strømnettet, krav som ikke var der for bare fem til ti år siden, sier Johansen.

– I dag kan du lese ukentlig om kraftselskap som sliter. Den gamle løsningen på slike problem var å bygge nye linjer. Den moderne løsningen er å digitalisere nettet, slik at man både får lengre levetid på linjene, mer effektiv drift og ikke minst bedre grunnlag for hvor man bør investere i nettet.

– I EU og USA kommer det nye krav til nettselskapene om at de må dokumentere at de har forsøkt å optimalisere gammel infrastruktur før de starter med å bygge ny.

På vei ut i verden

Sommeren 2020 lanserte Heimdall Power sin kommersielle løsning basert på fire års testing og utvikling.

– På ganske kort tid har vi landet flere kommersielle avtaler og ikke minst vunnet en større europeisk kontrakt i konkurranse med alle kjente konkurrenter. Vi har 14 installasjoner i seks land. I salgsfunnellen vår er vi i dialog med titalls større selskap som vurderer å digitalisere hele nettet sitt. Det er ikke spørsmål om dette kommer til å bli implementert, det er bare spørsmål om hvor raskt det vil gå, sier Johansen og smiler:

– Det er en konkurransefordel å komme fra Norge med slike løsninger for kritisk infrastruktur. Norge er kjent for miljøvennlige løsninger og solid kvalitet.

Heimdall Power har tre av de største kraftselskapene som eiere: Lyse, BKK og Hafslund eco. I tillegg har de to av Norges største fond; Investinor og Sarsia Seed.

– Vi er godt finansiert. Nå planlegger vi for rask ekspansjon ut i Europa og verden. Vi har en global løsning for et globalt marked, avslutter Brage Johansen.

Les mer om Heimdall Power her!

Tekst: Heimdall Power

Next article