Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » KSAT – nøkkelen til verdensrommet
Sponset

KSAT – Kongsberg Satellite Services er en verdensledende leverandør av bakkestasjonstjenester for satellitter i polare baner. Med sine antenner over hele verden er de et viktig bindeledd mellom jorden og verdensrommet, ved å sikre oppdatert informasjon til bruk i navigasjon, værmelding, miljøovervåking og kommunikasjon i nordområdene.

200 antenner lokalisert på 25 stasjoner i alle verdenshjørner, verdens nordligste bakkestasjon på Svalbard og hovedkontor i Tromsø gjør KSAT til verdens største leverandør av bakkenettverk. Hver dag lastes viktig satellittbasert informasjon ned og distribueres raskt til endebrukere verden over.

KSAT er også en betydelig global aktør når det gjelder overvåkingstjenester basert på satellittdata. De leverer analyser og rapporter på potensielt oljesøl, skipstrafikk, ulovlig fiskeri, samt hav – og isforhold til kunder som er helt avhengige av oppdatert informasjon.

Sikrer verdens værmeldinger gjennom Europas og USA værsatellittprogrammer

Gode og pålitelige værprognoser er avhengig av hyppig oppdatering av satellittobservasjoner og minimal forsinkelse i overføringen av data til prosesseringssentrene. Data fra stasjonen i Longyearbyen distribueres til globale kunder via en fiberoptisk kabel mellom Svalbard og fastlandet. I dag er satellittdata en av primærkildene i all værmelding. Både Svalbard og KSATs stasjon på Troll i Antarktis er uunnværlige for å utarbeide trygge og sikre værmeldinger globalt.

Viktig del av norsk oljevernberedskap og sikkerhet i Arktis

Selskapet er en viktig del av oljevernberedskapen på norsk sokkel. KSAT sikrer at oljeselskapene som opererer på norsk sokkel oppfyller kravene fra regulerende myndigheter om daglig satellittbasert overvåking av installasjoner. KSAT leverer viktig informasjon om skipstrafikk og fiskeri i nord. Kystverket og Kystvakten benytter rutinemessig informasjon fra KSAT om tilstedeværelse av skip i nordområdene. Dermed kan de utnytte ressursene sine på en kostnadseffektiv måte for kontroll og oppfølging. Vær- og isforholdene i Barentshavet kan endre seg fort, og satellittbaserte tjenester er også her uunnværlig for å kunne operere trygt i nord.

Leverandør av bakkestasjonstjenester til Copernicus og Galileo

Copernicus-programmet er Europas store satsning innen romvirksomhet for klima, miljø og sikkerhet. KSATs stasjon på Svalbard er den viktigste bakkestasjonen i nettverket som betjener programmet gjennom en avtale med den europeiske romorganisasjonen ESA. Flere ganger i timen har stasjonen kontakt med en av satellittene for å ta imot data som formidles i nær sanntid. Dataen brukes i operasjonelle tjenester, som for eksempel innenfor oljesøl, skipsovervåking og iskartlegging.

Europa har etablert sitt eget alternativ til det amerikanske GPS-systemet gjennom Galileo og EGNOS-programmene. Også her har KSAT en viktig rolle i å levere operasjonelle tjenester for å sikre trygg og sikker navigasjon til sjøs, på land og i luften.

I tillegg til å betjene Kystverket og Kystvakten, har KSAT et ansvar for å sikre øvrige nasjonale brukere tilgang til satellittdata. Dette inkluderer spesielt nærsanntidsdata fra Copernicus-programmet, data fra den canadiske satellitten Radarsat-2, samt en rekke optiske satellitter. Dataen anvendes for kartlegging og overvåkning blant annet av jordskredfare, ras og skog.

200 antenner lokalisert på 25 stasjoner i alle verdenshjørner, verdens nordligste bakkestasjon på Svalbard og hovedkontor i Tromsø gjør KSAT til verdens største leverandør av bakkenettverk.

Jobber for etablering av Nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø

KSAT er den største aktøren i jordobservasjonsmiljøet i Tromsø, som i tillegg omfatter UIT, NORCE, KDA Spacetec og Norsk Polarinstitutt. Miljøet dekker hele verdikjeden fra forskning, utdanning, tjenesteutvikling og leveranser til bruk. Til sammen omsetter miljøet for 1,5 milliarder kroner årlig og omfatter rundt 400 personer. For å styrke miljøets posisjon er det etablert et samarbeid med Tromsø Kommune for å formalisere virksomheten til å bli nasjonalt senter for jordobservasjon. Senteret skal bidra til næringsutvikling og sikre rollen som leverandør av satellittbaserte tjenester i nordområdene.

Next article