Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » KSAT bygger for fremtiden – satser tungt på Svalbard
Sponset

Kongsberg Satellite Services’ stasjon ved Longyearbyen på Svalbard har fått stadig flere oppgaver. Flere satellitter i polar bane enn noensinne, større datamengder og økende etterspørsel etter tjenester, gjør at de nå utvider verdens største kommersielle bakkestasjon.

KSAT satser tungt på Svalbard, Longyearbyen og stasjonen på Platåfjellet i årene som kommer. Svalsat er et viktig knutepunkt for nedlasting av satellittdata fra hele verden, og trafikken bare øker.

– Stasjonen er ekstremt viktig, nettopp fordi den befinner seg så langt nord. Satellittene som går i polar bane passerer over Nordpolen 14 ganger daglig. Har du en stasjon som ligger langt nok mot nord, kan den «snakke» med satellittene hver gang de passerer. Det har vist seg svært effektivt, forklarer KSATs administrerende direktør Rolf Skatteboe.

Rolf Skatteboe

Administrerende direktør i Kongsberg Satellite Services

Og utviklingen har vært rivende. I 1997 hadde stasjonen én antenne. Nå er de oppe i 160, og flere skal det bli.

Småsatellitt-revolusjon med stor nytteverdi

Satellittmarkedet er i kraftig utvikling. Vi kan faktisk snakke om en revolusjon. Rekordmange satellitter i bane, og flere underveis, er årsaken til at KSAT nå utvider stasjonen sin på Svalbard.

– Siden 1957 har det blitt skutt opp rundt 12 000 satellitter, hvorav cirka 7 000 fortsatt flyr, men i løpet av de neste ti årene skal det skytes opp 10 000 til. Så vi kommer til å ha hendene fulle, sier Skatteboe.

En helt ny bygning, som skal huse et planlagt datasenter, er blant tiltakene som skal sørge for en sikker og bærekraftig håndtering av den voksende datastrømmen. Data som har stor nytteverdi for sluttbrukerne og for storsamfunnet.

– Siden satellitter er den eneste måten å sikre blant annet effektiv havovervåking på, spiller vi en viktig rolle i den globale klima- og miljøovervåkingen. Ved oljesøl er det avgjørende å få tak i data raskt, noe som også er tilfellet for avdekking av ulovlig fiske. Satellittene tar bilder, som lastes ned og analyseres ved Tromsø-kontoret. Finner vi uregelmessigheter, rapporteres det til aktuelle norske og internasjonale myndigheter.

Leveranser i sanntid

I tillegg til at datatrafikken har økt, er også kravene til leveringstid blitt skjerpet. Informasjonen har liten nytte timer etter at noe har skjedd.

– Norge har lansert et program som heter Arctic Observing System, med satellitter som skal drive maritim overvåking. De observerer hva fartøy i norske farvann driver med, og da blir det vår jobb å sørge for at disse tjenestene leveres raskt. Vi gjør noe av det samme for EMSA (European Maritime Safety Agency), der vi analyserer satellittbilder fra hele Europa, og rapporterer til hovedkvarteret i Lisboa. Resultatet skal foreligge i løpet av ti minutter.

Viktige rammevilkår

Stasjonen på Svalbard er ideell for å sikre rask tilgang på data, uansett hvorfra i verden, men det er avgjørende å få denne informasjonen transportert like raskt videre, til der den skal behandles, lagres eller analyseres. Nå er også en ny fiberkabel på beddingen.

– Dagens kabel går ut på dato i 2028 og vi håper den blir en realitet, selv om det innen den tid også kan finnes andre alternativer. Sikker og god kommunikasjon er svært viktig for hele Svalbard miljøet og er en forutsetning for bosetningen på Svalbard.

– Hva betyr stasjonen for lokalsamfunnet?

– Vi mener jo at vi er blitt en viktig hjørnesteinsbedrift, med cirka 50 ansatte i et langsiktig perspektiv. Samtidig trenger også vi et velfungerende lokalsamfunn, som er attraktivt for våre medarbeidere, for vi har ingen tro på midlertidighet. Vi er på jakt etter kolleger som er fast stasjonert, understreker Rolf Skatteboe.

Av Jarle Petterson

Next article