Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Fremtidens vannforsyning krever stabile systemer
Sponset

Vi tar det for gitt at vi har rent vann i springen her i Norge. Dersom vannforsyningen stopper opp, skaper det store problemer for folk. Produksjonsstopp i industrien er også krise, og kan få store konsekvenser. Derfor er det viktig med pålitelige og stabile produkter og tjenester.

Det har kommet en del nye utfordringer som stiller nye krav til vannforsyningen. Urbanisering, vannforurensning, lekkasjer og overforbruk kan true tilgangen til trygt og rent vann i fremtiden. For en sikker vannforsyning, er det helt essensielt med stabile systemer med høy driftssikkerhet.

– Urbaniseringen i spesielt de store byene, fører til at mange områder som tidligere var plen eller gress, blir lukket med for eksempel asfalt. Man fjerner den naturlige dreneringen av regnvann, og man får et overvannsproblem. I tillegg har vi utfordringer som vannforurensning, lekkasjer og overforbruk, sier Geir Nilsen, salgssjef hos Grundfos.

Geir Nilsen

Salgssjef hos Grundfos

Må redusere vanntapet

Grundfos leverer pumper og pumpesystemer for transport av avløpsvann, flomvannsikring og avløpsrenseanlegg. Kundegruppen er i hovedsak bygg og anlegg, vannforsyning, industri og avløp. Systemene er laget for driftssikkerhet, modularitet og energieffektivitet ved bruk av optimaliserte pumpesystemer og fullt integrerbare løsninger.

– For å redusere kostnadene, må man redusere vanntapet, energiforbruket og minimere risiko for lekkasjer og vedlikehold av rør. De fleste styrer pumpesystemene sine basert på trykk og mengde. Ved ledningsbrudd, kan avløpsvann renne inn i vann-nettet. Våre systemer overvåker ledningsnettet og justerer trykket slik at man reduserer faren for brudd. Vi har også rask og automatisk varsling dersom det oppstår brudd, sier Nilsen.

Leverer pakkeløsninger

– Vi kan levere en pakkeløsning for hele vannbehandlingsprosessen, både store og små løsninger. Vi kan også bistå i planleggingen, skreddersy design til totalløsning, overlevere, installere og innkjøre. Dermed får kunden ett kontaktpunkt for hele prosjektet, og sparer i tillegg både tid, energi og kostnader, sier Nilsen.

Profesjonell rådgivning rundt valg av riktig produkt og en effektiv after-sales serviceorganisasjon, er også en vesentlig del av virksomhetens samlede ytelse til kundene.

Globale vann- og klimautfordringer

Nilsen forteller at de er opptatt av bærekraft i Grundfos. Derfor velger de bærekraftige materialer, og er i front av utviklingen når det gjelder bærekraftig teknologi og løsninger.

– Vi jobber hardt og kontinuerlig for å tilfredsstille bærekraftsmålene SDG 6 – Rent vann og sanitærforhold og 13 – Stoppe klimaendringene. Intelligente løsninger, kombinert med konkrete tiltak, er nøkkelen til Grundfos‘ arbeid med å påvirke de globale vann- og klimautfordringene effektivt, sier han.

Rent drikkevann til u-land

Foto: Grundfos

I tillegg går en del av overskuddet til programmer som sikrer vannforsyning og rent drikkevann til folk i andre deler av verden. Gjennom programmet «Water2life», har Grundfos sørget for rent vann til over 50.000 mennesker.

– Den globale klimakrisen er overhengende og vannutfordringene øker over hele verden. Å begrense dette, krever innsats fra alle deler av samfunnet, inkludert offentlige og private interessenter. Vannet tilhører oss alle, og vi må ta vare på vannet vårt, sier Nilsen.

Tekst: Marte Frimand

Next article