Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Er dette Norges mest spennende VA-prosjekt?
Sponset

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har satt i gang utbedringer av vanntilførselen til Holmenkollen og Voksenåsen. Et krevende, men spennende prosjekt som krever at byggelederne har tungen rett i munnen.

Vanntilførselen til Holmenkollen og Voksenåsen er mangelfull. Slik situasjonen er i dag kan det gå ut over folkehelsen hvis det oppstår et problem med vannledningen, da det kun er én vanntilførsel til området. Et brudd på vannledningen, slik situasjonen er i dag, kan medføre at beboere i området blir helt uten vann over en lengre periode. Noe som kan bli kritisk.

Skal løse problemet

Det skal legges en ny og større ledning i Voksenkollveien som skal kobles sammen med den nye overføringsledningen som bygges parallelt. Dette vil gi en tosidig, trygg og stabil vannforsyning til området.

– Den nye overføringsledningen vil også forsyne et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet, som gjør at det kan leveres nok vann med nok trykk for tilfredsstillende brannslukking til området, sier en av byggelederne, Tron Christian Enersen i Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.

Tron Christian Enersen

Byggeleder, Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune

Krevende, men spennende prosjekt

Dette er et krevende arbeid, blant annet fordi jobben må gjøres sesongbasert. Tidsrammen på prosjektet er to år fra start til slutt. Noe som ikke er lang tid når arbeidet må stilles i ro i perioder av året for ikke å påvirke fritidsaktivitetene i området i alt for stor grad. I tillegg er det krevende å jobbe med parallelle prosjekter når tidsrammen er kort, fordi forsinkelser i det ene prosjektet påvirker fremdriften i det andre.

– Vi må være helt ferdig med vårt arbeid i Voksenkollveien før byggeleder Thomas får satt i gang arbeidet med å borre overføringsledningen fra Voksenkollveien og ned, sier byggeleder Tron som et eksempel på kompleksiteten i dette arbeidet.

– Selv om arbeidet er krevende, er det også veldig spennende og utfordrende ved at det er mange ulike arbeidsoppgaver som skal gjennomføres samtidig, kan Tron og Thomas fortelle. Det setter både kunnskapen vår og samarbeidsevnen vår på prøve hver eneste dag når vi skal koordinere alt dette arbeidet, sier de. Det er mange mennesker involvert, og det det er mye som kan gå galt.

Foto: Oslo kommune

Stort fagmiljø med varierte utfordringer

Det å jobbe i Vann- og avløpsetaten er veldig variert. Hos Vann- og avløpsetaten jobbes det nemlig ikke bare med tradisjonell graving og legging av rør som mange tror.

– Som dette prosjektet er et godt eksempel på, så er arbeidsoppgavene hos oss veldig variert. Vi jobber med alt fra bygging og vedlikehold av pumpestasjoner, ulike «no-dig»-prosjekter, bygging av høydebasseng, tunneldriving, bygging av dammer, utslippsfri graving, i tillegg til ordinære graveprosjekter, sier Tron.

Thomas Elnæs er helt enig. I tillegg er det et sterkt fagmiljø i VAV slik at det er veldig inspirerende å jobbe her, sier han.

– Det jeg synes er veldig spennende er at jeg får være med på hele reisen fra planlegging til ferdig produkt, sier Thomas avslutningsvis.

Thomas Elnæs

Byggeleder, Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune

Etter 16 år i privat sektor valgte Thomas å begynne hos Vann- og Avløpsetaten (VAV). Han har ikke angret en dag. Tron på sin side finner mye inspirasjon i hverdagen i å få være med på å løse viktige samfunnsoppgaver.

Behov for flere fagfolk

Vann- og avløpsetaten trenger til enhver tid flere dyktige medarbeidere som kan ta ansvar for å løse viktige samfunnsoppgaver i Oslo-området. Primært søker de ingeniører, men også andre med rett utdannelse kan komme i betraktning. Noe byggelederne Tron Christian Enersen og Thomas Elnæs er gode eksempler på. Tron er utdannet innen tømrerfaget med bachelor innenfor bærekraftig byggeprosesser. Thomas har, i likhet med Tron, en faglig bakgrunn i bunn, men har teknisk fagskole som tillegg.

Av Oddvar Meyer

Next article