Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Eltel spiller en vital rolle i digitaliseringen av Norge
Sponset

Hva er felles for avansert teknologisk offshore kommunikasjon, digitale fagkonferanser og mesh-nettverk for bedre innendørsdekning hos privatkunder? Bak et bredt spenn av telekomtjenester ligger entreprenørens kompetanse. Eltel leverer tjenester og utstyr som sikrer stabil digital kommunikasjon i Norge. De bidrar til fysisk utbygging, drift og vedlikehold av dagens og fremtidens infrastruktur.

Selskapet leverer telekomtjenester og -utstyr til bedrifter og private hjem over det ganske land, til flyplasser, jernbane og til kraftselskaper, og de sørger for sikker mobilkommunikasjon mellom fastlandet og plattformene i Nordsjøen med sine radiolinjeforbindelser. De var også sentral i utrullingen av  automatiske strømmålere, og fra høsten 2021 vil de drifte en vesentlig andel av det norske kringkastingsnettet for TV og radio. Selskapet dekker altså et bredt spekter av Norges kritiske infrastruktur.

– Vi er en viktig medspiller i realiseringen av digitalisering av Norge, sier administrerende direktør, Thor-Egel Bråthen. Eltel spiller en vital rolle for å sikre samfunnskritisk nettverk og kommunikasjon og å tilrettelegge for et bærekraftig samfunn. 

Tett samarbeid

Vi blir mer og mer avhengige av at telekomnettet fungerer, og uten stabile nett stopper hverdagen vår opp. Eltel er en av Norges største entreprenører som planlegger, bygger ut, leverer, drifter og har beredskapen i forbindelse med telekomnett over hele landet, i tett og langsiktig samarbeid med netteiere og operatører, som for eksempel Telenor og Telia.

– Tjenestene vi leverer til teleoperatørene og regionale netteiere er i aller høyeste grad svært viktig for modernisering av telenettet. Gjennom et tett samarbeid mellom entreprenør og operatør/netteier leverer vi tjenester og forbedringer som gjør at vi som sluttbrukere opplever bedre og sikrere nettverk. Våre kunder beskriver sine mål og konkrete prosjekter, og vi som entreprenør tilpasser vår kapasitet og kompetanse i takt med disse behovene. Uten dyktige entreprenører ville ikke våre kunder ha levert installasjoner, bygget ut 5G i raskt tempo i hele landet og sørget for feilretting slik at konsekvenser for bedrifter og private husholdninger blir så små som mulig sier Svein Andorf Olsen, direktør for strategi og forretningsutvikling.

– Samarbeidet med operatører og netteiere har medført at 4G-nettet ble bygd på rekordtid og har dekning i verdensklasse, og medvirket til at fiber og trådløst bredbånd erstatter kobberlinjer over hele landet på en kostnadseffektiv måte. Entreprenørene spiller en helt avgjørende rolle i oppgraderingen og transformasjonen av telenettet, forteller han videre.

Entreprenørens spisskompetanse ligger i å finne de beste løsningene for hver enkelt kunde, blant annet ved å være med i hele planleggingsfasen i forkant av graving og legging av kabler, samt sørge for installasjon og montering av utstyr hos bedrifts- og privatkunder.

Beredskap 24/7

Den gang man brukte kobberkabler rammet et kabelbrudd ofte bare et fåtalls kunder. Konsekvensen var at de ikke kunne ringe. I dag derimot kan konsekvensene av et fiberbrudd ramme tusenvis av sluttkunder. Da mister de all kommunikasjonen med omverdenen og mye av samfunnet stopper opp.

– Da er vår rolle å sørge for at nettene faktisk kommer opp å gå. Ekstra kritisk er det dersom det oppstår feil om natten, i helger eller i forbindelse med høytider, men da har vi et landsdekkende apparat i beredskap som sørger for at kommunikasjonen kommer raskest mulig på plass, sier Bråthen.  Selskapet teller nesten tusen ansatte og siden vi er representert over hele landet innehar vi også en svært viktig lokalkunnskap.

Ekstremvær og ulykker som raset i Jølster og stormen i Nordland i 2019 og brannen i Lærdal i 2014 er bare noen eksempler der dette kommer tydelig til syne. Ved slike hendelser kommer nødetatene først, så kommer Eltel. Oppgaven er da å dekke det akutte behovet for å etablere nødkommunikasjon etter at telekommunikasjonen har brutt sammen i samfunnskritiske institusjoner. I Lærdal fikk vi for eksempel koblet opp sykehuset i løpet av kort tid, fortsetter han.

Samfunnsansvar og kontinuerlig utvikling

Digitalisering og elektrifisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn. Eltels tjenester bidrar til å redusere samfunnets miljøavtrykk, og de jobber selv med å redusere de direkte miljøkonsekvensene av egen virksomhet, med et pågående prosjekt for reduksjon av CO2-utslipp fra egne biler og anleggsmaskiner. Rekruttering, kompetanse og utvikling av egne medarbeidere er en viktig driver, og selskapets visjon er å være det beste selskapet i sin bransje å arbeide i. Eltel er en anerkjent lærebedrift og rekrutterer gjerne nyutdannede høyskolekandidater.

– Vi er opptatt av at kompetansenivået opprettholdes i hele organisasjonen og gjennomfører derfor kontinuerlig kursing. Det må til, for hvis du for eksempel ringer våre kunders helpdesk, er det ofte Eltel som svarer, da vi ofte er deres stemme. I det hele tatt er jeg stolt av den jobben vi gjør og at vi i et land som Norge, til tross for dype fjorder, høye fjell og trange daler, har verdens beste telenett og dekning nærmest over alt, avslutter Bråthen.

Fakta

– Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjonsnett og el-nettverk.

– Selskapet leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Tjenestene inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk.

– Eltel har cirka 950 ansatte fordelt på 25 kontorer i Norge.

– Den norske delen av virksomheten omsatte for cirka to milliarder kroner i 2020.

– Eltelkonsernet er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. I 2020 hadde konsernet cirka 5 400 ansatte og omsatte for 938 millioner euro.

Les mer på eltelnetworks.no

Next article