Home » Infrastruktur » Skaper større muligheter for Vestlandet
Sponset

Med en trafikksikker firefelts motorvei vil Hordfast knytte Vestlandet tettere sammen, skape større bo- og arbeidsområder og gi konkurransemessige forutsetninger for næringslivet.

Vestlandet har mange og store muligheter, men er nødt til å fremstå som attraktive for omverden. Da kreves en omstilling, med bedre mobilitet og kortere reisetid for både næringsliv og arbeidskraft.

Høy samfunnsøkonomisk nytte

– Det er viktig å så raskt som mulig få på plass en funksjonell og moderne E39 mellom Bergen og Stavanger. Hordfast er et av Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter, en netto/nytte på 20,3 mrd, og er en firefelts motorvei som ikke bare knytter Vestlandet tettere sammen, men også gir konkurransemessige muligheter og utvikling som kommer hele landet til gode, sier daglig leder i Hordfast AS, Øyvind Halleraker.

Øyvind Halleraker

Øyvind Halleraker

Daglig leder i Hordfast AS

Motorveien vil i motsetning til ferjer være døgnåpen og kommer til å erstatte tre ferjeforbindelser. Det gjør at man får 150 minutter kortere reisetid mellom Stavanger og Bergen når den nye veien mellom byene er ferdig.

Miljøprosjekt

– At man i dag må ta ferjer eller fly på strekningen mellom to av Norges største byer er svært hemmende for både utviklingen og miljøet. Derfor er Hordfast også et fantastisk miljøprosjekt, sier Halleraker.

Den nye veien vil kunne erstatte både ferjene og en av Norges mest trafikkerte flyruter. Det bidrar til enorme utslippsreduksjoner.

Nye arbeidsmarkeder

Med Hordfast realisert blir fremkommeligheten enklere og reisetidene blir så sterkt redusert at det vil vokse fram helt nye bo- og arbeidsmarkeder.

– Stord, Haugesund, Stavanger og Bergen vil bli koblet sammen som 45 minutters pendleregioner, slik at man får et sammenhengende arbeidsmarked fra Jæren i sør, til Nordhordland i nord, sier han og legger til at det i dette området er en million innbyggere.

Vestlandet er Norges viktigste eksportregion innenfor marine og maritime virksomheter, og har også et stort potensial for innovasjon og omstilling i leverandørindustrien til olje- og gassektoren.

Muligheter for norsk industri

Over Bjørnafjorden kommer verdens lengste flytebru og over Langenuen en hengebro, som i seg selv skaper store muligheter for norsk industri.

–  Sysselsettingseffekten av Hordfast vil være nærmere 25.000 bare i byggefasen, avslutter Halleraker.

Les mer på www.hordfast.no

Neste artikkel