Skip to main content
Home » Helse, miljø og sikkerhet » Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
bygg og anlegg

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

I bransjens sikkerhetskurs Prosjekt Fareblind blir du kjent med fareområdene og hvor galt det kan gå når du gjør arbeidsplassen usikker ved å bryte livreddende regler. Foto: SFS BA

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et samarbeid mellom aktørene i hele verdikjeden, hvor målet er en skadefri bygg- og anleggsnæring.

Byggenæringen finner du over alt i hele landet. Vi bygger huset du bor i, barnehagen og skolen barna dine går på, veiene og broene du kjører på. Vi bygger konsertsalene, teatersalene og kontorbyggene. Vi bygger de «vanlige» byggene og vi bygger «signalbyggene». Byggenæringen er over alt og alltid – det er en evighetsnæring.

Lene Jønsson

Daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Livreddende regler og Prosjekt Fareblind

Men bygging innebærer også risiko. Vi jobber for eksempel med store, tunge maskiner, og vi jobber høyt over bakken. I bransjens sikkerhetskurs Prosjekt Fareblind blir du kjent med fareområdene og hvor galt det kan gå når du gjør arbeidsplassen usikker ved å bryte livreddende regler. Ved å gå gjennom kjente, hverdagslige situasjoner hvor en møter potensielle ulykkessituasjoner som en ikke nødvendigvis tenker godt nok over til vanlig. På denne måten får du testet om du er oppmerksom nok på egen og andres atferd med tanke på sikkerhet og HMS, eller om du med tiden uten å ville det har blitt uoppmerksom, likegyldig og uforsiktig – fareblind.

Er du fareblind? Kurset er gratis og du finner det på www.sfsba.no.

Hvem er Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg?

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) ble stiftet i september 2019. Organisasjonens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygg- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og oppbygging av tillit mellom aktørene i næringen, ved felles arbeid med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet. Våre stiftere – 77 stykker – består av små og store aktører som representerer både myndighetene, partene i arbeidslivet og hele verdikjeden. Etter stiftelsen av SfS BA, har flere tatt del i arbeidet, og vi er nå mer enn 150 partnere som jobber mot en sikker bygge- og anleggsnæring.

Samarbeid og tillit

Vi utvikler i felleskap veiledere og bransjenormer for en sikrere næring. Arbeidet foregår i arbeidsgrupper som ledes og bemannes av næringen. Dette sikrer at vi jobber med de tingene næringen mener er viktig, samtidig som at arbeidet i grupper bidrar til å skape tillit mellom aktørene. Sikkerheten i prosjektene er avhengig av et samspill mellom alle aktørene i verdikjeden – derfor er det også viktig for oss i SfS BA at våre arbeidsgrupper er bredt sammensatt. Vi tror det er gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene vi kan heve sikkerheten i næringen.

Vi jobber innen dimensjonene arbeidsoperasjoner, ledelse og kultur, kompetanse og rammebetingelser, og vi jobber med de største fareområdene fall, fallende gjenstand, konstruksjonssvikt, konflikt menneske-maskin, elektrisk spenning og eksplosjon. Gjennom arbeidet i gruppene bygger vi opp en verktøykasse som er fritt tilgjengelig for hele næringen å benytte seg av.

Les mer om SfS BA og deres arbeid på sfsba.no

Tekst: Lene Jønsson, daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Next article